Gå til innholdet

LNTs pasientgrupper anbefales tre vaksiner høsten 2023

Illustrasjonsfoto, kfuhlert/pixabay.com

Anbefales både korona-, pneumokokk- og influensavaksine.

26.09.2023

Personer over 65 år og risikogrupper er anbefalt tre vaksiner høsten 2023: influensavaksine, koronavaksine og pneumokokkvaksine. Sistnevnte settes om lag hvert 6. år. Alle tre vaksiner er viktig å ta dersom du er i målgruppen, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Organtransplanterte og personer med nyresykdom inngår i målgruppen.

Koronavaksine

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset omikron, som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose. 

Barn fra og med 5 år og voksne som omfattes av anbefalingene for høsten 2023 skal ha én dose, uavhengig av om de er vaksinert tidligere eller ikke. Barn i risikogrupper fra og med 6 måneder til og med 4 år som ikke tidligere er vaksinert, skal vaksineres med 3 doser.

Vaksinegruppen på Rikshospitalet skrev om den ventede covid-19-bølgen i denne teksten på LNTs hjemmeside. 

Les mer på FHIs hjemmeside.

Influensavaksine

Influensasesongen kommer stadig nærmere, og LNTs medlemmer anbefales årlig influensavaksinasjon. Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor ved vaksinering.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom. Personer med diabetes, lever- og nyresvikt, samt immunsupprimerte er blant dem. I tillegg anbefales vaksine til husstandskontakter av immunsupprimerte.

Les mer på FHIs hjemmeside.

Pneumokokkvaksine

Denne vaksinen anbefales om lag hvert 6. år.

Pneumokokksykdom kan gi alvorlige tilstander som hjernehinnebetennelse og sepsis (blodforgiftning), men lungebetennelser er langt vanligere hos voksne. De fleste med alvorlig pneumokokksykdom blir innlagt på sykehus, ofte i intensivavdeling. Det finnes effektive vaksiner, og mange tilfeller av alvorlig pneumokokksykdom kunne vært unngått dersom flere var vaksinert. 

Les mer om pneumokokksykdom og -vaksine i denne nyhetssaken.

Hvilke vaksiner kan settes samtidig?

Influensa- og pneumokokkvaksine kan settes samtidig. 

Influensa- og koronavaksine kan settes samtidig. 

Korona- og pneumokokkvaksine kan ikke settes samtidig. Det bør gå minst sju dager mellom disse vaksinene. 

Dersom du har spørsmål om vaksinasjon, ta kontakt med lege.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073