Gå til innholdet

LNTs grupper skal få tilbud om tredje vaksinedose snarest

Illustrasjonsfoto, unsplash.com

Også de som har fått påvist antistoffer etter to doser.

10.09.2021

Det fremgår av Folkehelseinstituttets (FHI) nyhetssak fredag. 

Mandag 30. august vedtok Regjeringen av personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en tredje dose koronavaksine, slik FHI anbefalte. 

Målgruppen for den tredje dosen består av 200 000 personer. FHI har dermed utarbeidet anbefalinger for hvordan prioriteringen skal være og hvordan tilbudet skal organiseres. Organtransplanterte og personer med alvorlig nedsatt nyrefunksjon er blant dem som skal prioriteres så fort det lar seg gjøre. Klikk her for oversikt over gruppene som skal få tilbud om tredje dose. 

Alle i målgruppen skal få tilbud om en tredje dose, også de som har fått påvist antistoffer etter to doser. Den tredje dosen trenger ikke å være av den samme typen mRNA-vaksine som ved de to første dosene.

Hvem setter vaksinen?

Spesialisthelsetjenesten (sykehuset) vil i hovedsak identifisere hvem som skal tilbys en tredje dose. De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen for å få satt dose tre. Noen vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset, eksempelvis pasienter i hemodialyse. Man trenger ikke å ta kontakt med fastlegen sin i tillegg.

— De fleste dette gjelder vil kunne vaksineres i sin hjemkommune. Pasienter som er innlagt på sykehus eller som har pågående behandling eller et komplisert behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Kommunene vil få henvendelser fra pasienter som har fått brev fra behandlende lege om at de er anbefalt en tredje dose. Kommunen må ha tydelig informasjon om hvordan disse skal ta kontakt med kommunens vaksinasjonstilbud, for eksempel på kommunens hjemmeside. Pasienten vil få dokumentasjon fra behandlende lege som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper og er anbefalt en tredje dose.

Ikke grunnlag for tredje dose til barn 

— I utgangspunktet er det kun voksne med alvorlig svekket immunforsvar som skal tilbys en tredje vaksinedose, sier Watle.

Watle utdyper at det ikke er grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men at det likevel kan være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Bivirkninger etter tredje dose

Det er ikke meldt om andre bivirkninger etter tredje dose enn det som er kjent etter første og andre dose. FHI anbefaler et intervall på minst fire uker mellom den andre og tredje dosen. 

Beskyttelse etter tredje dose 

En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose, skriver FHI. Hvor godt en ekstra vaksinedose beskytter, vil bli fulgt opp i studier både i Norge og i andre land i tiden fremover. Dette skjer ved at det skal tas antistoffprøver. 

Bør fortsatt leve mer skjermet  

— Personer som har alvorlig svekket immunforsvar bør fortsatt leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet. De kan være sårbare for alvorlig sykdomsforløp også etter en ekstra vaksinedose. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. Dette kan bidra til å redusere sannsynlighet for smitte til husstandsmedlemmer som kan ha dårligere vaksinerespons, avslutter Watle.  

Løpende dialog med FHI

LNT har hatt løpende dialog med FHI og relevant fagmiljø for øvrig under hele pandemien, for å sikre at våre interesser blir ivaretatt. Første gang vi tok kontakt om muligheten for en tredje dose var i april, med bakgrunn i internasjonale data på dannelse av antistoffer hos våre grupper.

LNT har imidlertid lenge vært tydelige på at det er gode holdepunkter for at organtransplanterte og kronisk nyresyke uansett alder er blant risikogruppene som bør prioriteres i vaksinespørsmål. Da det i oktober 2020 ble klart at en ekspertgruppe med spesialkompetanse i etikk skulle nedsettes for å gi råd til Folkehelseinstituttet om hvilke grupper som skulle vaksineres først, sendte LNT derfor innspill til ekspertgruppen om dette. Heretter har vi hatt løpende dialog med FHI og fagmiljøet for øvrig.

Kilder: Folkehelseinstituttet 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073