Gå til innholdet

LNTs forskningsfond utlyser midler

Har du en lysende idé til et forskningsprosjekt? Fristen for å søke om støtte fra LNTs forskningsfond er 15. november.

09.10.2019

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte – LNT – har sitt eget forskningsfond. Fondet heter Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon, og ble etablert i 1992. Formålet er å styrke kunnskapen om nyresykdommer og organtransplantasjon, samt å bidra aktivt til å bedre pasientgruppenes livssituasjon.

For å oppnå dette, tildeler fondet enkeltpersoner og institusjoner støtte til forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på å bedre situasjonen for dialysepasienter og organtransplanterte. Dette omfatter også levende organgivere og pårørendes livssituasjon, samt tiltak for å sikre organtilgang.

Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning på andre områder som er i overensstemmelse med fondets formål.

Forskningsprosjekter som bidrar til kunnskap om og øker livskvaliteten til våre pasientgrupper vil bli prioritert.

Forskningsprosjektene bør inkludere brukermedvirkning, både i planlegging og gjennomføring, i tråd med overordnede styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Resultatene av forskningsprosjektene skal publiseres i populærvitenskapelig form i foreningens medlemsblad, LNT-nytt.

Tre eksempler 

For å gi et bilde av hvilke type prosjekter som kan motta støtte, legger vi ved de tre prosjektene som mottok midler i 2017: 

  • Kartlegging av fysisk aktivitet hos dialysepasienter i Nord-Norge. En observasjonsstudie. Ved seksjonsoverlege Marit Dahl Solbu, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Hjemmemåling av tacrolimus hos nyretransplanterte pasienter. Ved professfor Anders Åsberg og overlege Karsten Midtvedt, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus 
  • Tidlig deteksjon av komplikasjoner etter pankreastransplantasjon med mikrodialysekatetre. Ved overlege Håkon Haugaa, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

I 2019 kan det utdeles inntil kr. 200 000 fra fondet.

Søknadsfrist: 15. november 2019

Søknaden sendes til:

Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon
LNT
Pb. 6727 Etterstad
0609 OSLO

Eller på e-post: post@LNT.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073