Gå til innholdet

LNT sier ja til organdonasjon i kjernejournalen

LNT vedtok på sitt landsmøte 22. og 23. april i Trondheim å jobbe for at det skal bli mulig å si JA til organdonasjon i kjernejournalen.

24.04.2017

Antall organdonasjoner i Norge har sunket de siste årene, og antall pårørende som sier nei til donasjon av avdødes organer, har dessverre økt. Dette er en svært bekymringsfull utvikling, sier LNTs leder Ragnar Skjøld.
I løpet av siste år har ventelista for nyretransplantasjon økt med hele 55 pasienter, nå venter 348 pasienter på ny nyre. I løpet av 2016 døde 16 pasienter på ventelista for nyre. Flere pasienter vil ha behov for en transplantasjon framover.

Kjernejournalen skal inneholde basisinformasjon om deg som pasient hvis du for eksempel kommer ut for en ulykke. Kjernejournalen er ikke ferdig utviklet, men er nå gjort tilgjengelig for hele Norge på www.helsenorge.no.

Ifølge den nye transplantasjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2016, er det avdødes vilje som skal gjelde ved spørsmål om organdonasjon. Hvis det ikke foreligger et samtykke fra avdøde, må helsepersonell alltid spørre om pårørende ønsker å reservere seg. Hvis en av de pårørende sier NEI, har denne vetorett.
– Vi mener dette er svært uheldig og at loven må endres til å legge opp til å spørre med hensikt å oppnå et JA, hvis samfunnet ønsker at flere skal få tilbud om en transplantasjon framover, sier Skjøld.

LNTs landsmøte ønsker derfor at fokuset skal være rettet mot muligheten til å si JA for at flere som trenger det skal få tilbud om en transplantasjon.

Stortinget avviste i 2009 et forslag om å etablere et NEI-register. Et NEI-register innebærer at man aktivt må registrere sitt NEI dersom man ikke ønsker å være organdonor. En arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 frarådet å etablere et reservasjonsregister (NEI-register). Opprettelsen av et slikt register ville gjøre det nødvendig med en kampanje for å sikre at de som ønsker å reservere seg, får mulighet til det. Dette i en situasjon hvor man ønsker at flere skal si JA til organdonasjon. Vi mener også at befolkningen må bestemme selv og det vekker avsky hos mange at man da vil være statens eiendom når man dør.

– Dersom helsemyndighetene åpner for muligheten til å si JA i kjernejournalen, vil det bli nødvendig å informere befolkningen om dette. Denne informasjonen vil imidlertid ha en positiv vinkling: Fokus endres fra retten til å si NEI til muligheten til å si JA, avslutter Skjøld.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073