Gå til innholdet

LNT representert i ledelsen i brukerutvalget

LNTs nestleder Nina Roland er oppnevnt til ny nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst.

18.09.2017

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst oppnevnes for to år fra 1. oktober 2017. Utvalget skal sørge for at brukernes medvirkning og synspunkt gis en sentral plass i planlegging og drift av virksomheten. De løfter frem viktige saker, og bidrar til å prege utviklingen av helsetjenesten.

- Jeg mener sammensetningen av brukerutvalget gir grunnlag for et aktivt, kompetent og konstruktivt arbeid i utvalget og jeg ser frem til å utvikle et nært og forpliktende samarbeid med utvalget til beste for pasienter og befolkning i helseregionen, sier Cathrine M. Lofthus til Helse Sør-Øst.

Se hele brukerutvalget her.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073