Gå til innholdet

LNT med brev til helseministeren om Pasientreiseordningen

Dialysepasienter er en gruppe som bruker ordningen i stor utstrekning. Nå vil LNT bidra i gjennomgangen av ordningen.

16.05.2018

19. april vedtok Stortinget full gjennomgang av regelverket rundt pasientreiseordningen, etter at det har blitt avdekket en rekke avvik og kritiske forhold ved ordningen. LNT har kommet på banen med innspill til statsråd Bent Høie.

Det er primært venting på transport som utgjør problemet. Gjentatte ganger er det påvist tilfeller der pasienter har måttet vente i timevis på drosje etter endt behandling. Eller enda verre – at drosjen ikke dukker opp.

Nå har LNT ved styreleder Ragnar Skjøld sendt inn brev til Helse- og Omsorgsdepartementet, ved statsråd Bent Høie.

Erfaringer fra fylkeslagene

Brevet er blant annet utformet på bakgrunn av opplevde erfaringer fra LNTs fylkeslag. Særlig opplever mange dialysepasienter at kjærkommen tid går med til venting på transport. En av hovedårsakene til dette er at flere reiser blir samordnet.

I brevet blir det presisert hvor viktig det er at denne ordningen blir bedre, med henvisninger til retningslinjene for dialysebehandling i Norge. LNT utarbeidet disse i samarbeid med Norsk nyremedisinsk forening og Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for nyresykepleiere i 2009.

Av landets 1 474 dialysepasienter (tall per 1.1.2017 fra Norsk nyreregister), er det 1 212 som behandles med hemodialyse på sykehus. Normalt reiser disse pasientene til og fra sitt nærmeste sykehus med dialyseenhet tre ganger ukentlig gjennom pasientreiseordningen.

Det betyr at disse pasientene utgjør om lag 7 272 reiser ukentlig, som vil si over 378 000 turer årlig til/fra sykehus.

Det er med andre ord en gruppe pasienter som bruker ordningen i betydelig utstrekning. Etter en tidkrevende dialysebehandling, er det viktig at vente- og reisetiden blir så kort som mulig.

For å ivareta interessene til LNTs medlemmer, ønsker LNT derfor å bidra konstruktivt i gjennomgangen av pasientreiseordningen.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073