Gå til innholdet

LNT markerer Verdens nyredag 10. mars

Sjekk ut vårt webinar på Facebook eller YouTube.

10.03.2022

LNT har spilt inn et webinar om nyrenes funksjon, kronisk nyresykdom og nyreerstattende behandling, med særlig vekt på nyretransplantasjon med levende giver. Sjekk det ut på vår Facebook-side – eller på YouTube!

Verdens nyredag er en global merkedag for å øke bevisstheten rundt nyrenes viktige funksjon i kroppen. På verdensbasis og i Norge rammes om lag 10 prosent av befolkningen av kronisk nyresykdom. Kronisk nyresykdom deles inn i fem stadier, der stadium fem betegner terminal nyresvikt og behov for nyreerstattende behandling, i form av dialyse eller nyretransplantasjon.

Nyrenes oppgaver

Nyrene har mange viktige oppgaver i kroppen, i tillegg til den mest kjente oppgaven – å danne urin. Overlege ved Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet, Jørn Petter Lindahl, greier ut om nyrenes funksjon i LNTs webinar.

— Nyrenes hovedfunksjon er å holde det indre miljøet i kroppen stabilt. Jeg tenker spesielt på væskebalansen, som er viktig for blodtrykket, samt elektrolyttbalansen. Da tenker jeg på salter som natrium og kalium. Kalium er spesielt viktig for at nervesystemet og muskelcellene skal fungere normalt. I tillegg skiller nyrene ut avfallsstoffer, som kreatinin og urinstoff. De skiller også ut overskuddssyre i kroppen, slik at blodet ikke blir for surt. Dette bidrar til at kjemiske prosesser i kroppen fungerer som normalt, forklarer Lindahl.

Dessuten stimulerer nyrene, via hormonet erytropoietin, til produksjon av røde blodlegemer. De aktiverer også vitamin D, som er viktig for kalsiumopptaket via tarmen, som igjen er viktig for skjeletthelsen.

— Det er i korte trekk nyrenes funksjon – et livsviktig og veldig avansert organ. Man må ha hjelp av nyreerstattende behandling hvis nyrene svikter totalt, ellers vil man ikke overleve, understreker Lindahl.


Webinarets deltakere. Fra venstre: Jon Anker Lisberg Sarpebakken fra LNTs administrasjon, overlege Jørn Petter Lindahl, Kari Gjørlihagen og Gunnar Gjørlihagen. Kari er gift med Gunnar og har donert den ene nyren sin til ham. Foto: Alessio Attanasio

Hvordan bevare god nyrehelse?

For å bevare en god helse generelt og nyrehelse, påpeker Lindahl at det er viktig å ha en sunn livsstil med tanke på kosthold, kroppsvekt og fysisk aktivitet. Det er dessuten lurt å unngå å røyke.

— Men man skal ikke glemme at det er en del nyresykdommer som skyldes arvelige faktorer som man ikke har kontroll over selv, påpeker han.

Hva er de vanligste årsakene til nyresvikt?

Det er mange potensielle årsaker til akutt og kronisk nyresykdom, og ofte er sykdomsbildet sammensatt. Lindahl forteller at det er tre sykdomsgrupper som særlig disponerer for utvikling av kronisk nyresykdom.

— Den klart største gruppen er pasienter med høyt blodtrykk og åreforkalkning. Samlet utgjør den gruppen en tredjedel av pasientene som trenger nyreerstattende behandling. Gruppe to og tre er nesten like store. Det er diabetes og de immunologiske tilstandene som angriper filtrene eller karnøstene i nyrene – de såkalte glomerulonefrittene. Det er de tre klart største sykdomsgruppene. Arvelig cystenyresykdom utgjør ca. 10 prosent av dem med kronisk nyresykdom som trenger nyreerstattende behandling, forteller Lindahl.

Nyretransplantasjon med levende giver

Terminal nyresvikt betegner at man har mindre enn 15 prosent av normal nyrefunksjon. I webinaret gir Lindahl en innføring i dialyse og transplantasjon, som er de to mulige formene for nyreerstattende behandling. Fokuset dreies særlig mot nyretransplantasjon med levende giver – og hvilke fordeler det gir.

Flere levende givere vil være en sentral bidragsyter for å bremse økningen i antallet pasienter som venter på nyretransplantasjon. Transplantasjonslisten har doblet seg de siste ti årene, og talte 391 pasienter ved inngangen til 2022. I tillegg var 173 personer midlertidig avmeldt, hvilket betyr at det totale antallet er 564.

— En solskinnshistorie

I LNTs webinar møter du ekteparet Kari og Gunnar Gjørlihagen. Da Gunnars helse og nyrefunksjon var så svekket at han trengte ny nyre, stilte kona Kari opp ved å donere en av sine nyrer. Donasjonen har gjort at ekteparet nå kan leve et aktivt liv.

— Kari sin nyre har påvirket helsen min veldig mye. Jeg ble friskere enn jeg hadde håpet på. Jeg har knapt nok vært sjuk etter at jeg fikk nyre for ti år siden. Det blir som natt og dag – fra å være dårlig til å bli kvikk og rask. Og i full jobb igjen, smiler Gunnar.

Kari kan også melde om at helsen har blitt bedre etter donasjonen, fordi de nå er mer aktive enn tidligere. Hun er klar over at donorer har noe økt risiko for forhøyet blodtrykk, men har ikke selv fått noen plager eller sykdom knyttet til donasjonen.

— Vi ønsker at folk skal se at her er en solskinnshistorie. Jeg vet at alle historier ikke er like, men mange kan få det like bra som oss, sier Kari.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073