Gå til innholdet

LNT i høring i Stortinget 27. oktober

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget avholdt høring om forslaget til statsbudsjett 27. oktober. LNT var representert på høringen med leder Ragnar Skjøld og nestleder Lars Skar, der de presenterte LNTs innspill og synspunkter.

02.11.2016

I forkant av høringen var det sendt inn et utførlig notat som viser den negative utviklingen og hva LNT mener bør gjøres.

LNT uttrykte stor bekymring rundt det økende antallet pasienter på venteliste for nyretransplantasjon, og samtidig den sterkt økende avslagsprosenten (pårørende som sier nei til donasjon), som per 3. kvartal 2016 var oppe i hele 33 % mot totalt 26 % i 2015. Det var 331 pasienter på venteliste for ny nyre per 1. oktober. I tillegg faller antallet levende givere av nyre dramatisk og er nå halvparten av hva det var i toppåret 2009.

LNT fremmet seks områder vi mener det er behov for å styrke:

  • Tilskuddet til NOROD – Norsk ressursgruppe for organdonasjon må styrkes.
  • Det må utpekes donransvarlige nyreleger som foretar utredning av levende givere ved landets sykehus. Målet må være å komme opp mot 100 transplantasjoner med levende giver av nyre årlig.
  • Det bør realiseres en større opplysningskampanje for at flere skal ta stilling til organdonasjon. Kampanjen bør være i regi av Helsedirektoratet og Stiftelsen Organdonasjon.
  • Det bør etableres en sentral styring, rapportering og oppfølging av organdonasjon fra alle godkjente donorsykehus.
  • Vi ber om at det gjøres en vurdering av om samtykkebestemmelsene i den nye transplantasjonsloven er årsaken til at avslagsprosenten øker og nå er 33 prosent, den høyeste prosentandelen noen sinne.
  • Vi ber om det vurderes å etablere et transplantasjonssenter nr. 2 ved et annet universitetssykehus (for eksempel Haukeland Universitetssjukehus) for levende giver-transplantasjoner av nyre.

Komiteens innstilling er klar i begynnelsen av desember, først da vet vi om Helse- og omsorgskomiteen har tatt hensyn til noen av våre innspill.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073