Gå til innholdet

LNT har fått en ny leder

KLAR FOR OPPGAVEN: Nikolai Raabye Haugen vil styrke det interessepolitiske arbeidet i LNT.

Nikolai Raabye Haugen (27) er valgt til leder av landstyret i LNT. Han har en klar visjon for organisasjonen.

Valget av Raabye Haugen som leder var i samsvar med valgkomitéens innstilling.

– Jeg må takke landsmøtet for tilliten, dette setter jeg veldig stor pris på, sier Nikolai.

De siste fire årene har Nikolai vært fungerende leder i LNTBU, LNTs barne- og ungdomsgruppe for unge nyrepasienter og transplanterte opp til 35 år. Fremover skal han ha fokus på hele organisasjonen.

Dette skal prioriteres

– Jeg skal være en synlig og tilstedeværende leder. Det kommer til å bli økt fokus på LNT sitt Interessepolitisk arbeid fremover, sier han og utdyper det slik:

– Politisk påvirkning er en av LNTs viktigste oppgaver. Jeg er veldig opptatt av at fylkene ikke skal jobbe alene med sakene som opptar dem. Landsstyret skal medvirke til å løfte disse sakene på et høyere nivå på den politiske dagsorden.

Nikolai, som bor i Tromsø, har som mål å besøke alle fylkeslagene.

Enige om handlingsplanen

Landsmøtet vedtok også handlingsplanen for 2023 - 2025.

– Fylkes- og lokallagene er veldig enige om hva LNT skal prioritere de neste årene. Nå skal vi opp og frem i det politiske landskapet.

LNT sitt helsepolitiske program for 2021–2025 ble vedtatt på landsmøtet i 2021.

– Glad for nestlederen

Lars Skar, som har vært LNT sin leder de siste 6 årene, fortsetter i landsstyret som nestleder. Det er en stor fordel, påpeker Nikolai.

–  Jeg vil takke Lars for at han fortsetter som nestleder. Han er en uvurderlig ressurs med tanke på den erfaringen han har i LNT, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Jeg setter veldig pris på at han kan bistå og hjelpe meg på en god vei i ledervervet.

– Hele landsstyret må spille på lag og fortsette å ha gode diskusjoner. Det er slik vi kan vinne frem med vår interessepolitikk.

Les også :  Som 23-åring ble Nikolai nyretransplantert for tredje gang

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073