Gå til innholdet

LNT deltok i møte med Helsedirektoratet om covid-19-situasjonen

Styreleder Lars Skar og daglig leder Marit Lundberg deltok fra LNT, samt redaktør og kommunikasjonsansvarlig Jon Anker Lisberg Sarpebakken, her bak kamera.

Hvordan blir veien videre for LNTs grupper?

09.12.2022

8. desember deltok LNT i et møte i regi av Helsedirektoratet (Hdir), sammen med representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI), Arbeids- og velferdsdirektoratet og fagmiljøet for nyremedisin og transplantasjon på Rikshospitalet.

Bakteppet var at LNT tidlig i høst ba om et møte for å diskutere covid-19-situasjonen for våre grupper. Mange av våre medlemmer er usikre på hvordan de skal forholde seg når det er høyt smittetrykk i befolkningen. Selv etter flere doser koronavaksine, er det mange som ikke oppnår ønsket beskyttelse mot covid-19, fordi immundempende medikamenter påvirker vaksineresponen. Pasienter som ikke står på immundempende medikamenter har bedre vaksineeffekt og beskyttelse mot sykdom.

For kort tid siden kom også nyheten om at legemiddelet Evusheld ikke lenger er virksomt som forebygging eller behandling mot de virusvariantene av SARS-CoV-2 som sirkulerer nå.

LNT fremmet følgende saker i møtet:

  • Viktigheten av informasjon mot befolkningen om at det fortsatt er sårbare grupper som er utsatt for alvorlig forløp ved covid-19-infeksjon.
  • Behovet for målrettet informasjon og retningslinjer om vaksinasjon – til befolkningen, pasienter, leger og kommuner. Vi opplever at medlemmer møter forskjellige svar når de viser til Rikshospitalets siste vaksineanbefalinger.
  • Transplanterte og personer med alvorlig nedsatt nyrefunksjon er blant dem som ikke kan bruke Paxlovid. Derfor ønsker vi retningslinjer som sier noe om at annen aktuell behandling, eksempelvis monoklonale antistoffer, bør prioriteres til grupper som ikke har mulighet til å bruke Paxlovid.
  • Tydeliggjøring av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Har man ansatte som er sårbare for smitte eller har noen i sin husstand som er det, må arbeidsgiver være fleksibel og vise forståelse.

Fra Rikshospitalet deltok seksjonsoverlege ved Seksjon for nyremedisin, Kristian Heldal og leder av Avdeling for transplantasjonsmedisin, Janne Marlene Gripheim. De trakk fram fakta og synspunkter om vaksine og behandling som var nyttige at Hdir og FHI tok med seg videre. Sammen løftet vi punkter som er viktige for pasientgruppen vår.

Hva kom ut av møtet?

Etter endt møte ble det konkludert med at følgende punkter er viktig å følge opp:

  • Heldal og co. ved Rikshospitalet og FHI tar dialogen videre for å sikre at Rikshospitalets vaksineanbefalinger i større grad kan følges i praksis. De anbefaler nå at transplanterte som ikke har dannet antistoffer etter vaksine får ytterligere to vaksinedoser. Det anbefales dobbel oppfriskningsdose (Moderna 1,0 ml eller Pfizer 0,6 ml) og ikke den vanlige oppfriskningsdosen som tilbys personer med normalt immunforsvar. Til nå har flere meldt om at de ikke får dobbel dose selv om de ber om det.
  • LNT og Rikshospitalet påpekte viktigheten av at nye monoklonale antistoffer må bli raskt tilgjengelig for våre grupper. Helsedirektoratet kan ikke love at det blir lagt inn prioriteringer av behandling for våre grupper, ref. LNTs punkt tidligere i teksten. De skal imidlertid sikre at det blir et tema for diskusjon.
  • Rikshospitalet fremhevet viktigheten av at kompetanse innen transplantasjon blir inkludert i faggruppen som vurderer ny behandling mot covid-19. De ba derfor om å bli mer involvert i beslutningsprosessen rundt nye legemidler, hvilket FHI og Hdir stilte seg positive til.
  • Sikre at informasjon om arbeidsgivers tilretteleggingslikt tydeliggjøres, og gjøre det klart at det fortsatt er grupper som er utsatt og som derfor trenger tilrettelegging. Selv om tilretteleggingsplikten ikke gjelder pårørende til personer i risikogruppen, bør arbeidsgiver vise forståelse dersom også pårørende ønsker tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Det er viktig å få ut informasjon om at det fortsatt pågår en pandemi, for å motvirke den dalende bevisstheten i befolkningen.

Det vil bli lagt opp til et nytt møte ved påsketider. 

Influensatopp rundt juletider 

Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør ved FHIs Avdeling for smittevern og vaksine, kunne opplyse om at influensatoppen ventes rundt juletider i år. Det anbefales å ta vaksine om du ikke har gjort det. LNT har tidligere publisert en tekst om at våre medlemmer anbefales både pneumokokk-, korona- og influensavaksine. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073