Gå til innholdet

LNT ber arbeidsgivere ta ekstra hensyn risikogrupper

Arbeidsgivere har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for godt smittevern for utsatte risikogrupper.

26.08.2021

Denne teksten ble også sendt ut som pressemelding 26.august.

Pasienter på immundempende medikamenter er blant dem som ikke har like god effekt av koronavaksinen. Helt siden pandemien brøt ut, har mange levd under svært inngripende tiltak for å unngå å bli smittet av covid-19.

Høy risiko

Nyretransplanterte er en gruppe som har høy risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19-smitte. På gruppenivå viser norske tall en dødelighet på 12 prosent. For dialysepasienter i Norge er tilsvarende tall 8 prosent. De høye tallene skyldes delvis at personer med nyresykdom ofte er eldre – og at mange også er rammet av tilleggssykdommer. Risikoen for den enkelte avhenger dermed av flere faktorer. 

Også tallene for organtransplanterte generelt viser at risikoen er forhøyet, sammenlignet med befolkningen for øvrig. I Skandinavia har om lag 11 prosent av de organtransplanterte som har blitt registrert med covid-19, dødd.

— Arbeidsgivere har et særskilt ansvar

De siste månedene har det blitt bekreftet at personer som går på immundempende medikamenter har lavere vaksinerespons enn befolkningen for øvrig. Det har sammenheng med at den utstrakte medikamentbruken påvirker immunresponsen ved vaksinasjon.

Mens samfunnet gradvis åpner opp og smitten øker, befinner mange av disse personene seg i en særlig utsatt, sårbar posisjon – ubeskyttet mot covid-19. I noen tilfeller er det ikke tilstrekkelig at man selv tar adekvate forholdsregler for å unngå smitteeksponering, i en tid med tiltakstretthet i befolkningen.

— Vi mener derfor at arbeidsgivere har et særskilt ansvar for å bidra til et godt smittevern for utsatte risikogrupper. Vi ber om at de som er i jobb blir ivaretatt og at risikoen de er utsatt for blir tatt på alvor, sier Jon Anker Lisberg Sarpebakken, redaktør og kommunikasjonsansvarlig i LNT.

Et av de viktigste tiltakene er fortsatt å ha mulighet stil å velge hjemmekontor. Dersom arbeidets natur ikke tillater det, bør det etterstrebes endring eller tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Videre vil fleksibel arbeidstid kunne gjøre at man slipper å reise i rushtiden.

I særskilte tilfeller, for eksempel dersom tilrettelegging og/eller hjemmekontor ikke lar seg gjennomføre, kan arbeidstaker sykmelde seg i kraft av å være risikoutsatt under pandemien. 

Dersom den risikoutsatte bor sammen med noen, bør husstandsmedlemmets arbeidsgiver og eventuelt skole eller barnehage også vurdere egne tiltak.

Mens vi venter på en tredje dose

Effekten av en mulig tredje dose blir studert i disse dager. Det er rimelig å anta personer på immundempende medikamenter er blant dem som blir prioritert dersom det blir gitt klarsignal for å gi en tredje dose til utsatte grupper. Det er imidlertid ingen garanti for at brorparten danner antistoffer etter en tredje dose. Ei heller hvor god beskyttelse det vil gi mot deltavarianten og andre mutasjoner.

— Det er flott at samfunnet gradvis skal tilbake til normalen, men vi må ikke glemme at mange fortsatt er i en svært sårbar posisjon, påpeker Sarpebakken.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073