Gå til innholdet

Landsmøtet utsettes til juni

LNTs landsmøte skal avholdes 3. - 6. juni.

14.01.2021

I utgangspunktet var planen å avholde landsmøtet 22. - 25. april. Ettersom det på nåværende tidspunkt er usikkert hvordan koronapandemien vil prege samfunnet mot slutten av april, er det besluttet å utsette arrangementet til 3. - 6. juni.

Vi håper og tror at stor vaksinasjonasjonsdekning og øvrige smitteverntiltak vil sørge for at smittetrykket er slått tilstrekkelig ned i juni. Dersom situasjonen antyder at det ikke vil være forsvarlig å arrangere i juni, vil det komme ytterligere informasjon. Vi følger situasjonen fortløpende. 

Landsmøtet skal fortsatt avholdes på Oscarsborg festning.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073