Gå til innholdet

«Kronisk nyresykdom og dialyse» er ferdig revidert

Populær LNT-brosjyre kan igjen bestilles fra vårt kontor.

20.11.2023

Brosjyren som tidligere het «Nyresvikt og hemodialyse» har vært under revisjon en periode, etter at opplaget gikk tomt. Nå kan den igjen bestilles fra vårt kontor.

Brosjyren har vært en av våre mest populære utsendelser. Da opplaget gikk tomt, benyttet vi anledningen til å gjøre en faglig oppdatering og en oppussing av det visuelle uttrykket.

Hva kan du lese om i brosjyren?

Målet med brosjyren er å gi informasjon som skal trygge deg som skal starte eller har startet i dialyse, samt pårørende. Gjennom 40 sider berører den mange relevante temaer knyttet til kronisk nyresykdom.

Bestill denne og andre brosjyrer fra LNT her: https://www.lnt.no/livet-med-sykdom/vaare-informasjonsbrosjyrer 

Alternativt kan du sende e-post til post@LNT.no.

Her kan du laste ned PDF-utgaven av brosjyren. 

Du finner også mye nyttig informasjon om kronisk nyresykdom på Helsenorge sine sider. 

Tusen takk til ansatte ved Nyremedisinsk avdeling på Ullevål sykehus for faglig revisjon.

Brosjyren er finansiert gjennom prosjektmidler fra Stiftelsen Dam.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073