Gå til innholdet

Kritisk informasjon i kjernejournalen

Kritisk informasjon er informasjon om din helse som de som behandler deg trenger for å gi rask og riktig helsehjelp.

16.02.2017

Informasjon fra Direktoratet for e-helse:

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Det er mulig å logge inn i din kjernejournal via http://helsenorge.no. Der kan du selv registrere en del informasjon, som nærmeste pårørende, andre helsekontakter, sykdomshistorikk mm. Derimot kan du ikke selv registrere såkalt kritisk informasjon, men det er for enkelte pasientgrupper svært viktig å få dette gjort av sin fastlege.

Det finnes flere typer kritisk informasjon, som overfølsomhetsreaksjoner, komplikasjoner ved anestesi, kritiske medisinske tilstander samt implantater og pågående behandlinger.

For LNTs medlemmer er det svært viktig å vite at å stå i transplantasjonskø, å være transplantert, eller pågående dialysebehandling ALLE regnes som kritisk informasjon. Dette kan også gjelde andre helsetilstander hos enkelte i vår medlemsmasse.

Dersom du har en av ovennevnte tilstander, eller andre tilstander du lurer på om kan være kritisk informasjon, er det svært viktig at du tar kontakt med din fastlege for å få han eller hun til å registrere dette i din kjernejournal. Denne registreringen kommer i tillegg til din egen registrering av sykdomshistorikk.

Dersom kritisk informasjon er registrert i din kjernejournal, vil det være enkelt for helsepersonell å raskt gi deg rett behandling for eksempel ved en akuttsituasjon, der du ikke selv er i stand til å fortelle om ditt sykdomsbilde.

Du kan lese mer om kritisk informasjon i kjernejournalen her: https://helsenorge.no/kjernejournal/kritisk-informasjon-i-kjernejournal

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073