Gå til innholdet

Kapasitetsbehovet for transplantasjoner

Litt om regjeringens forslag til budsjett for Helse- og omsorgsdepartmentet 2017, som ble lagt frem torsdag 6. oktober.

10.10.2016
Skrevet av: Ragnar Skjøld

I budsjettbehandlingen i fjor ble følgende anmodningsvedtak fremmet:

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 komme tilbake med en vurdering av kapasitetsbehovet for transplantasjoner.

Budsjettforslaget foreligger nå:

Helsedirektoratet har etter Stortingets anmodningsvedtak fått i oppdrag å utrede kapasitetsbehovet for transplantasjoner. Utredningen ferdigstilles høsten 2016. Stortinget vil bli orientert på egnet måte når utredningen er oversendt departmentet.

LNT var i møte med Helsedirektoratet 22. august hvor vi la fram våre synspunkter, bl.a. kapasitet, sårbarhet, utsatte operasjoner og behovet for å kunne gjennomføre "paired living donations" (to ektepar bytter nyrer). "Paired living donations" gjennomføres i Sverige (som har fire transplantasjonssentre) og i Danmark (som har tre transplantasjonssentre). I Norge kan vi pt. ikke gjennomføre dette på grunn av krav til anonymitet.

LNT foreslår også å vurdere et transplantasjonssenter nr. 2 i Norge, basert på volum og behovet for å verne om levende giver-transplantasjoner. Jeg håper at den varslede utredningen er forsinket på grunn av dette, og at Helsedirektoratet og department ønsker å gå grundig inn i saken.

Mer informasjon kommer i neste LNT-nytt.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073