Gå til innholdet

JA til organdonasjon i kjernejournalen

Helse- og omsorgsdepartementet lanserer nå muligheten for å si ja til organdonasjon via kjernejournalen.

29.08.2017

LNT vedtok på årets landsmøte at vi ønsker å jobbe for å få denne muligheten gjennom kjernejournalen, og at det allerede er besluttet i departementet er svært gode nyheter. LNT skal sammen med Stiftelsen Organdonasjon og NOROD – Norsk ressursgruppe for organdonasjon være med i en arbeidsgruppe som skal utvikle den endelige løsningen. Dette skal på plass i 2018.

Muligheten innebærer at alle skal kunne registrere sitt ja til organdonasjon i kjernejournalen, og løsningen skal også inneholde en varslingsfunksjon slik at pårørende får vite om vedkommedes standpunkt.

– Vi ser at det er betydelig flere i spørreundersøkelser som sier at de ønsker å være donor enn antallet pårørende som sier ja. Det er grunn til å tro at en viktig årsak til at mange pårørende sier nei er at de er usikre. Derfor er det viktig at løsningen inneholder en funksjonalitet som varsler pårørende – slik at de kan føle seg trygge på at donasjon er noe personen har ønsket, poengterer Høie til Dagens Medisin.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073