Gå til innholdet

Ingen nyre- og levertransplanterte under 18 år har hatt alvorlig koronasykdom i Norge

Illustrasjonsfoto fra unsplash.com

Barn med nyre- og leversykdom har klart seg bra under pandemien.

24.02.2022

Av Anniken Bjørnstad Østensen, spesialist i barnesykdommer med spesialkompetanse i levertransplantasjon av barn og Anna Bjerre, fagansvarlig pediatrisk nefrologi. Begge ved Oslo universitetssykehus, Seksjon for Spesialisert Barnemedisin, Barneklinikken.

Koronapandemien har preget Norge og verden i to år, og har påvirket livet til oss alle. Det var tidlig bekymringer om hvordan dette nye viruset ville påvirke nyresyke, leversyke og nyre- og levertransplanterte barns helse.

Raskt var flere sentre ute med korte publikasjoner om sin erfaring. Den første publikasjonen kom allerede i april 2020 fra et senter i Italia, raskt fulgt av en spørreundersøkelse fra 16 ulike transplantasjonssentre på barn i Europa. Begge disse kunne rapportere om fravær av alvorlig sykdom, få smittede og få innlagte. Høsten 2020 gjorde vi en spørreundersøkelse hos våre nordiske nefrologiske kolleger – med samme funn: Nesten ikke noen syke eller smittede på det tidspunktet.

European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) rapporterer at barn med leversykdom og levertransplanterte barn har liten risiko for alvorlig sykdom.

I en publikasjon fra Brasil, fra et senter som transplanterer mange barn, forteller de at barn får lite og ingen symptomer på covid-19 og det rapporteres ingen dødsfall.

En publikasjon fra høsten 2021 rapporterer fra 22 barnetransplantasjonssentre i USA med ansvar for 2731 pasienter under 18 år. Av disse har 8,5 prosent testet positivt, og det er ikke rapportert dødsfall, behov for respirasjonsstøtte eller tap av graftet.

Ingen transplanterte under 18 med alvorlig sykdom i Norge

I Norge er det per februar påvist smitte hos ca. 20 prosent av alle nyretransplanterte barn og ungdommer under 18 år, og totalt har 4 prosent vært innlagt på sykehus. Ingen av de innlagte har vært alvorlig syke, ingen har trengt intensiv behandling eller respirator og ingen har mistet nyregraftet eller fått dårligere nyrefunksjon. Alle innleggelser har vært korte.

Det har heller ikke vært noen levertransplanterte barn som har vært alvorlig syke.

I Norge har Folkehelseinstituttet fulgt utviklingen nøye og utarbeidet våre retningslinjer. Det anbefales nå vaksine til alle barn over 5 år med risikofaktorer, og det er også et tilbud til alle friske barn. Barn som er immunsupprimerte anbefales to doser, og til nyre- og levertransplanterte barn og ungdom anbefales tre doser. Vi ønsker å kontrollere antistoffnivå etter dose to og tre.

Etter snart to år med koronapandemi, har den norske nyre- og levertransplanterte barnepopulasjonen klart seg veldig bra. Vi må dog fortsette å unngå smitte og følge råd fra FHI.

Referanser:
Singer et al. Pediatr Transplantation 2021
Varnell et al. Am J Transplant 2021
Nicastro et al. JPGN 2022
Fonseca et al. Pediatric Transplantation 2021

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073