Gå til innholdet

Informasjonsvideoer om covid-19 for transplanterte og nyresyke – på 25 språk

Skjermdump fra en av videoene.

Samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus og LNT.

28.06.2021 

Leger og sykepleiere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har i samarbeid med Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) laget filmer på 25 språk med informasjon om covid-19, skreddersydd for transplanterte og nyresyke. 

Dette er pasienter som har økt risiko for alvorlig sykdom av covid-19 og som ofte har svakere immunrespons ved vaksinering. Dette gjør dem utsatt for smitte selv etter to vaksinedoser, og de må derfor ta andre forholdsregler enn befolkningen for øvrig. Nå er det laget fem informasjonsfilmer skreddersydd for denne gruppen.

Prosjektet er et samarbeid mellom LNT og nyreavdelingen ved Ahus og er finansiert med midler fra Stiftelsen Dam. Filmene er tilgjengelig på LNTs nettside og på LNTs YouTube-kanal. Det er også laget to podkastepisoder om vaksine for nyresyke og transplanterte, som er tilgjengelig i podkastapper og på www.lnt.no. Den heter «Transplantert eller nyresyk?».

Bøter på udekt informasjonsbehov

— Underveis i pandemien ble det klart for oss at generell informasjon fra offentlige helsemyndigheter og i media i liten grad dekket informasjonsbehovet for våre pasienter, og i flere tilfeller var mer villedende enn veiledende. Med denne informasjonen ønsker vi å bøte på et udekt informasjonsbehov for våre pasienter, sier overlege ved nyreavdelingen, Ivar Anders Eide.


Ivar Eide. Foto: Jon Anker Lisberg Sarpebakken/LNT

— Vi har lagt vekt på å gjøre denne informasjonen tilgjengelig på flere språk av hensyn til våre fremmedspråklige pasienter. Vi har dessuten fått tilbakemelding på at filmene har vært til nytte også for pasienter i andre land, forteller Eide.

25 språk

Det er laget totalt fem videoer med informasjon om koronavirus, koronapandemien og vaksine, skreddersydd for nyresyke og transplanterte. Filmene inneholder henholdsvis generell informasjon, informasjon rettet mot nyresyke og transplanterte, og om hvor man kan finne relevant informasjon på internett. Den femte filmen gir en oppsummering av de fire filmene med mer kortfattet informasjon.

— Det er denne siste filmen som er gjort tilgjengelig på 25 språk, som arabisk, tamil, somali, russisk, burmesisk og tagalog, for å nevne noen. Det er i hovedsak sykepleiere ved nyreavdelingen på Ahus som har laget versjoner på sitt morsmål og som du møter i filmene. Et så omfattende oversettingsarbeid har ikke blitt gjort for våre pasientgrupper i verden, sier Eide.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073