Gå til innholdet

Informasjon fra LNTs valgkomité

LNT avholder sitt Landsmøte 22.-23. april 2017, og valgkomiteen ønsker innspill til kandidater.

7.12.2016

Fra LNTs valgkomité:

Som kjent skal det avholdes Landsmøte i april 2017 med valg.

Følgende verv skal fylles:

Landsstyret:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Studieleder
Styremedlem
Styremedlem (leder i LNTBU)
1. varamedlem
2. varamedlem
Varamedlem (nestleder i LNTBU)

Kontrollkomité:
Leder
Medlem
Varamedlem

Valgkomité:
Leder
Medlem
Medlem LNTBU
Varamedlem

LNTBU (barn og ungdom):
Leder
Nestleder
Familiekontakt
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem for familiekontakt
Varamedlem for øvrige
Varamedlem for øvrige

Forskningsfondet:
Leder

 

Velges for periode:
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019


2017-2019
2017-2019
2017-2019


2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019


2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019


2017-2019

De nye styrene og komiteene skal velges for to år ad gangen, siden landsmøtet avholdes hvert annet år.

Det oppfordres til at hvert enkelt fylkeslag, samt alle LNTs medlemmer, kommer med forslag til kandidater for Landsstyret og LNTBU (samt andre komiteer). Landsstyret og LNTBU er de to mest virksomhetskritiske styrene i LNT.

Kvalifikasjoner til å ville påta seg et frivillig verv må være at en kan påta seg å arbeide (samarbeide) innen de respektive styrene noen få timer per uke, i tillegg til styremøtene. Arbeidsmengden er varierende, mindre noen uker, og mer andre.

Viktige egenskaper er:

  • Engasjement
  • Ideer
  • Gode forslag og tanker som diskuteres
  • Det er IKKE nødvendig med erfaring fra tilsvarende verv
  • Viktigste egenskap er lyst og vilje til å få LNT sine fanesaker på dagsorden og sammen jobbe for det formål LNT er til

En blanding av kvinner/menn samt aldersspredning i forhold til styresammensetning er et bra utgangspunkt.

Viktige dagsaktuelle saker som bør jobbes med av de nye styrene i LNT og LNTBU:

  • Helsepolitisk: Organdonasjon er i en negativ utvikling. Her er det svært viktig å fortsatt være pågående i forhold til departement og helsepolitiske fora, ikke minst samhandling og gjennomslag for LNT sine fanesaker. Det arbeides i dag med dette, og det er viktig at de nye styrene drar dette sammen.
  • Økonomi: Her bør det settes inn flere tiltak for å styrke økonomien. Økonomiansvarlig har en nøkkelrolle i styret. LNT er avhengig av inntekter året gjennom. Siden regnskapsføring er "satt ut" eksternt, bør økonomiansvarlig samt kanskje flere i det nye styret, jobbe aktivt med inntektssiden, og styrke økonomien ved å se "utover".
  • Helsepolitikk, økonomi og jobbe for barn og unge er tre felter som er sentrale for de nye styrene.
Dersom du har innspill til kandidater, eller ønsker å melde din egen interesse for et verv, kan du ta kontakt med leder i LNTs valgkomité Erik Momrak på e-post erik.momrak@spk.no 
eller telefon 982 55 148 innen 23. desember 2016.

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073