Gå til innholdet

Influensavaksinasjon

Det er igjen tid for influensavaksine. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle i risikogruppene til å vaksinere seg.

26.10.2017

Fra Folkehelseinstituttet:

Statistikk og sykehistorier forteller hvert år at for mange er influensasykdom en alvorlig trussel mot liv og helse. Særlig personer i risikogruppene kan oppleve at influensa akutt forverrer deres grunnsykdom, gir komplikasjoner som lungebetennelse, eller at helsen blir varig svekket med nedsatt funksjonsdyktighet og redusert livskvalitet som resultat. I verste fall fører influensa til død.

I Norge inngår rundt 1,5 millioner mennesker i én eller flere risikogrupper for komplikasjoner til influensa. For å redusere risikoen for alvorlig influensasykdom tilbys disse influensavaksine til redusert pris blant annet hos fastlegen, på massevaksinasjonsdager i kommunal regi, i hjemmesykepleien og annet.

I risikogruppene finner vi blant annet både nyresyke og organtransplanterte, og det er derfor svært viktig at alle som befinner seg i en av disse gruppene gjør seg kjent med anbefalingene om vaksinasjon. Les mer om anbefalingene og risikogruppene her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073