Gå til innholdet

— Hold deg oppdatert når prioriteringsgruppe 4 skal vaksineres

Foto fra pixabay.com

Den siste episoden av LNTs podkast handler om covid-19-vaksine.

19.03.2021

Det sirkulerer mange spørsmål blant våre medlemmer om covid-19-vaksinene. Vi tar opp mange av disse spørsmålene i den nyeste episoden av LNTs podkast Transplantert eller nyresyk? I denne praten kommer vi inn på vaksinerespons og dannelse av antistoffer hos personer på immundempende medikamenter, hvorfor vaksinene er trygge, bivirkninger, om man kan velge hvilken vaksine man får, hvordan pårørende blir prioritert i vaksinekøen, blant annet.

Hør episoden i din foretrukne podkastavspiller, eller under her: 

Anbefales vaksine

Bare for å ta det først: Organtransplanterte og kronisk nyresyke anbefales å bli vaksinert mot covid-19, slik LNT har formidlet i lang tid. Det bekrefter overlege ved nyreavdelingen på Akershus universitetssykehus (Ahus), Ivar Eide, i podkasten. 

— Ja, definitivt. Det er en klar overhyppighet av alvorlig forløp av covid-19 hos begge disse gruppene. Særlig gjelder det transplanterte, dialysepasienter og pasienter som har stort proteintap i urinen. De har helt klart økt risiko for alvorlig forløp dersom man sammenligner med friske jevnaldrende, fastslår Eide.  

Risikoen øker i takt med alder

Eide forteller at de på Ahus får mange spørsmål om hvor mye høyere risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er når man har nyresykdom, men er ung. Mange har isolert seg i stor grad på grunn av risikoen ved å være ute i samfunnet. De er ofte deprimerte på grunn av det, erfarer Eide.  

— Det man må huske på, er at man sammenligner risikoen med andre jevnaldrende. Den absolutte risikoen for å bli alvorlig syk er derfor ganske lav når man er yngre. Risikoen følger aldersgruppene også innenfor høyrisikogruppene av pasienter, forklarer Eide.

Følg opp at du får tilbud når du skal

Transplanterte og nyresyke i alderen 18-64 år befinner seg i prioriteringsgruppe 4b. Alle i den gruppen stiller i utgangspunktet likt, påpeker Eide. Kommunene skal sørge for logistikken og kalle inn til vaksinasjon. Eide er klar på at man bør kreve sin plass når gruppe 4 skal vaksineres.

— Hvis pandemien har veldig store konsekvenser for ditt liv – at både du og familien din er i en fullstendig lockdown, er det helt greit å påpeke at man har krav på å bli vaksinert. Da slipper man kanskje å vente til godt utpå sommeren. Der skal man være litt på, oppfordrer Eide.

Eide anbefaler også at personer i vaksineringsgruppe 1-3 som fortsatt ikke har fått tilbud om vaksine om å være ekstra oppmerksomme. Dette gjelder deg som er 75 år eller eldre. Dersom du ikke har fått tilbud om vaksine, kan det ha sammenheng med at du har fastlege i en kommune du selv ikke bor i.


Ivar Eide. Foto: Jon Anker Lisberg Sarpebakken 

— Det er lurt å følge med litt – hva naboen har fått eller andre som er på samme alder. Enn så lenge vaksinerer vi ut fra alder og det skal være enkelt å følge med på. Det gjelder egentlig alle; sjekk at du har fått tilbud om vaksine når du skal, sier Eide.

Blir mer uoversiktlig ved vaksinering i gruppe 4

Vi kommer inn i en annen fase når vi skal vaksinere innenfor gruppe 4. Det kommer til å bli vesentlig mer kaos og mange spørsmål, spår Eide.

— Det er veldig lurt hvis du holder deg oppdatert. Hvis du er nyresyk eller transplantert og har kommet til mai uten at du har fått beskjed, synes jeg du skal ta kontakt med fastlegen din og spørre hvor vaksinene blir av. Bare for å sjekke at du er på lista, oppfordrer Eide.

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073