Gå til innholdet

Høstens ExtraExpress-tildeling

To av LNTs fylkeslag har fått innvilget sine prosjektsøknader og får midler fra ExtraExpress.

15.11.2016

ExtraStiftelsen offentliggjorde i dag høstens tildeling av midler fra ExtraExpress, som er en søknadsordning for ExtraStiftelsens medlemmer. LNTs fylkeslag kan søke prosjektmidler fra denne ordningen.

Vi ønsker å gratulere to av våre fylkeslag som fikk midler til følgende prosjekter:

LNT Hedmark - Bowling for medlemmene, kr 16 000

LNT Møre og Romsdal - Samhold og framtid for transplanterte, kr 30 000

Lykke til med prosjektgjennomføringen!

Neste søknadsrunde i ExtraExpress har søknadsfrist 15. mars 2017.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073