Gå til innholdet

Hjemmedialyse høyt prioritert i 2017

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la fram styringsmålene for 2017 i sin sykehustale. Der blir hjemmedialyse høyt prioritert.

10.1.2017

I den årlige sykehustalen la helse- og omsorgsminister Bent Høie i dag fram styringsmålene for de regionale helseforetakene i 2017. Under hovedområdet "Bedre kvalitet og pasientsikkerhet" handler ett av fem mål for 2017 om hjemmedialyse:

4. Minst 30 % av dialysepasientene får hjemmedialyse.

Bakgrunnen for målet er at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering vedtok i mars 2016 at minst 30 % av dialysepasientene skal få tilbud om hjemmedialyse, både HD- og PD-dialyse. Dette målet er i tråd med LNTs handlingsplan for inneværende periode, og har vært et tema våre tillitsvalgte har frontet sterkt i helsepolitiske fora. Målet skal følges opp gjennom oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene, og LNT er svært fornøyde med at vårt arbeid på dette området har ført fram til et konkret og tydelig mål.

Du kan se sykehustalen i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/hod/nett-tv/nett-tv-sykehustalen-2017/id2524050/

Oppdragsdokumentene for de regionale helseforetakene for 2017 finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073