Gå til innholdet

Fortsett å ta forholdsregler for å unngå smitte

"Ikke gå lei nå," skriver gjengen fra Rikshospitalet.

13.08.2021

Av Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter og Kristian Heldal ved Rikshospitalets Avdeling for transplantasjonsmedisin, Seksjon for nyremedisin

Om dagen kan det se ut til å foreligge en «tiltakstretthet» i befolkningen, som gjør det spesielt utfordrende å være immunsupprimert med manglende vaksinerespons.  Samtidig vil vi berømme og skryte av de transplanterte som har holdt ut, da det tross alt er få i Norge som har blitt smittet med SARS-CoV-2-viruset – heldigvis!

Fortsett å ta forholdsregler

Transplanterte og andre som ikke har dannet SARS-CoV-2 Spike IgG (antistoffer etter vaksinasjon) bør fortsette å ta forholdsregler for å unngå å bli smittet. Nettopp det at man som nyretransplantert i Norge har fått denne muligheten til å måle antistoffer etter vaksinasjon, har ført til en bevisstgjøring og økt forståelse rund problematikken. Det skal man se på som noe positivt, da det ikke er mange andre immunsupprimerte pasientpopulasjoner som har fått denne muligheten! Hvis du ikke har testet deg etter at du har fått andre vaksinedose, anbefaler vi at du gjør det selv om det har gått mange uker etter siste vaksinedose. Bruk tidligere tilsendte rekvisisjon. Har du mistet den, kan du kontakte ditt lokalsykehus eller oss, så ordner vi en ny.

Resultater fra vaksinestudien i slutten av august

Som kjent for enkelte, har det blitt utført en studie i regi av Oslo universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI), der 262 nyretransplanterte fikk tredje vaksinedose i uke 27. 20 levertransplanterte ble også rekruttert i regi i OUS. Disse pasientene tar blodprøver for analysering av SARS-CoV-2 Spike antistoffer i disse dager. Resultatene fra studien vil foreligge i slutten av august, og skal danne grunnlag for nye nasjonale retningslinjer med tanke på om alle skal få vaksinedose tre. Ut ifra foreløpige resultater fra lignende studie utført på organtransplanterte pasienter i Frankrike, tror vi dette kan bli aktuelt. Der fant man at 45 prosent av pasientene som ikke hadde dannet antistoffer etter to vaksinedoser ble positive etter den tredje dosen! Totalt var da 68 prosent av pasientene SARS-CoV-2 Spike antistoff-positive. Vi venter i spenning på norske resultater og håper effekt av tredje vaksinedose blir positiv hos mange transplanterte. I Frankrike er tredje vaksinedose tilbudt alle organtransplanterte/immunsupprimerte og noen land tilbyr det generelt. Når data fra vaksinestudien ved OUS foreligger, sammen med internasjonale data, skal dette vurderes av FHI. Som det ser ut nå, kan en tredje vaksinedose bli viktig for transplanterte.

Risikoen for å bli smittet avhenger i stor grad av smittepresset i befolkningen. Det kommer stadig lokale smitteutbrudd og de fleste oppdages heldigvis tidlig. Nå er det mest smitte blant barn og unge, og mindre blant vaksinerte voksne. En må derfor vurdere situasjonen der en er og hvem en ønsker å treffe. Er de en omgås vaksinerte? Generelt er det best å ha få kontakter, holde en meters avstand, vaske hender og bruke håndsprit.

Mange ønsker nå å reise på ferie. Utenlandsreiser må en tenke grundig over, både smittesituasjonen der en ønsker å dra og om helsevesenet der har nok ressurser og god nok standard. Det er nok tryggest å holde seg i Norge og unngå situasjoner med mange mennesker som er tett på.

Til slutt: Ikke gå lei nå!

Oppretthold adekvate forholdsregler fortsatt. I tillegg til økende vaksinedekning i befolkningen, ser vi for oss flere vaksinedoser, videre utvikling/godkjenning av nye vaksiner og bedre behandling av pasienter som blir smittet med SARS-CoV-2.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073