Gå til innholdet

Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen forvalter deler av overskuddet fra spillene til Norsk Tipping, og gir støtte til forskning innen helse. Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen kan søkes om via LNT.

23.02.2017

Forskning innen helse innbefatter fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet, omsorgsarbeid, levekår, helsetjenester, brukermedvirkning, samfunnsvitenskapelig forskning og samhandling. Problemstillinger knyttet til kommunenivå, samhandling i kommunen og mellom tjenestenivå vil prioriteres. Tverrfaglig samarbeid anses som viktig. Brukermedvirkning og klinisk, pasientnær forskning vektlegges. Basalforskning støttes ikke.

Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel LNT.

Søknadsfrist

De som ønsker å søke om forskningsmidler via LNT, må sende oss en prosjektskisse senest 20. april 2017. Denne skal kortfattet beskrive:

  • Bakgrunn for og formål med prosjektet
  • Hvilken nytte forskningen vil ha for LNTs pasientgrupper og/eller deres pårørende
  • Hvilket helsetjenestenivå problemstillingen/e i søknaden omhandler, det vil si hvilket nivå som har ansvar for tema i forskningsprosjektet (ikke hvor forsker er tilknyttet).
  • Grad av brukermedvirkning. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt, skal dette forklares og begrunnes.
  • Forskningsmetode
  • Opplysninger om forsker (grad, hvor er ansatt) og eventuell veileder(e). Forsker navngis ved søknad om stilling for postdoktor og seniorforsker  
  • Eventuelle samarbeidspartnere
  • Framdrifts- og tidsplan med planlagte publikasjoner

Dersom LNT mener prosjektskissen beskriver et prosjekt vi ønsker å fremme, vil man få tilgang til søknadsskjema i ExtraStiftelsens elektroniske søknadssystem.  Dette må fylles ut innen tidsfrist man vil få oppgitt av LNT.

Tildeling av forskningsmidler gjøres kjent medio oktober.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073