Gå til innholdet

— For LNT er dette en svært viktig sak å jobbe for

Mange har engasjert seg i underskriftskampanjen om cDCD.

02.06.2021

LNTs kampanje om organdonasjonsmetoden cDCD har resultert i 948 underskrifter, per 2. juni.

— Kampanjen har vist at vi er mange som mener at det er på høy tid med en cDCD-avklaring. Dette gir oss ytterligere tyngde i arbeidet med å øke trykket mot byråkratiet som behandler saken, fastslår LNTs styreleder, Lars Skar.

Vil gi noe tilbake

Innholdet i kampanjen har blitt publisert på LNTs Facebook-side – og har bestått av videoer, sitatbilder og infografikker. En av videoene har blitt sett over 60 000 ganger. Reza Rezaee er en av tre som stilte opp i kampanjens videoer.

— Jeg vet ikke hvem som ga meg livet tilbake, så derfor vil jeg gi noe tilbake. cDCD er en metode som fungerer, og det handler om vilje til å få en fremgang i denne saken. Ikke alle er like heldige som meg, så jeg håper dette engasjementet kan bidra til å redde flere liv, sa han til KOM24, som omtalte LNTs kampanje.


Reza Rezaee.

Gripende, personlige kommentarer

Mange har valgt å legge ved personlige kommentarer ved underskriften sin, som viser hva dette betyr for enkeltmennesker. Her er et utvalg:

  • Datteren min på 17 år trenger ny nyre. Dette påvirker hele familielivet vårt.
  • Jeg signerer fordi mitt liv ble reddet ved organtransplantasjon. I dag dør det mennesker i kø.
  • Jeg signerer, fordi vi trenger flere donorer. Venteliste for å få nye organer øker dessverre for hvert år. Jeg har en mann som har ventet i 3,5 år og han venter veldig på å få livet «tilbake».
  • Jeg har vært heldig å ha mottatt organ fra død person. Takknemlig. ❤
  • Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig at flest mulig organer som kan redde liv ivaretas. Og fordi jeg har flere nære som venter på transplantasjon og ser hvor fortvilende det er.
  • Jeg jobber ved transplantasjonsavdelingen ved OUS og ser daglig at vi trenger flere organer.

— Oppslutningen og engasjementet vi har sett i denne saken gir oss motivasjon, inspirasjon og pågangsmot. For LNT er dette en svært viktig sak å jobbe for på vegne av pasientgruppen, sier Lars Skar. 


LNTs styreleder, Lars Skar. 

Hva er cDCD? 

cDCD (Controlled Donation after Circulatory Death) er en metode for organdonasjon etter varig hjerte- og ånderettsstans. Fem minutter etter at hjerte- og åndedrettsstans har inntruffet hos pasienter med uhelbredelig hjerneskade, erklæres pasienten død av behandlende lege, helt uavhengig av donasjonsspørsmålet. Dette er tilfeller der all livsforlengende behandling blir ansett som nytteløs. Hos enkelte av disse pasientene vil det være mulig å donere organer etter at pasienten er død, såframt dette er i tråd med avdødes og pårørendes vilje.  

cDCD er en anerkjent metode for organdonasjon som er i etablert i land som Sverige, Storbritannia, Frankrike, USA, Canada, Italia og Spania.  

Oslo universitetssykehus og andre fagmiljøer er positive til å ta metoden i bruk også i Norge. Fagpersoner fra disse miljøene mener at metoden er nødvendig å få på plass dersom vi skal klare å håndtere det økende antallet mennesker som venter på organtransplantasjon. 501 personer stod på transplantasjonsliste for nytt organ ved 1. kvartal 2021, som er flere enn noen gang.

Grønt lys for cDCD vil kunne øke antallet årlige transplantasjoner med 10-20 prosent.  

På vent siden 2017

Prosessen for godkjenning av metoden i Norge har vist seg å være lang og har foreløpig vart i over 3,5 år. cDCD har vært til behandling i Nye metoder, som avgjør om metoder skal benyttes i den offentlige helsetjenesten, siden 2017. Dette var etter at Oslo universitetssykehus allerede hadde brukt metoden i en pilotstudie over flere år med gode resultater.

Folkehelseinstituttets metodevurdering av cDCD ble publisert mot slutten av 2019. Den konkluderer med at det er etisk forsvarlig å anvende metoden i Norge, gitt at det gjøres noen mindre modifikasjoner av cDCD-prosedyren. Rapporten foreslår å spesifisere dette i eventuelle forskriftsendringer og beskrivelser i rundskriv. 

Halvannet år senere er det fortsatt der saken ligger, ved at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å se på juridiske aspekter i saken. Jussen ble imidlertid vurdert av egne jurister i forbindelse med FHIs metodevurdering, som konkluderte med at det ikke er noen juridiske hindre for å anvende cDCD i Norge.

Mange har allerede vært involvert i vurderingene, gjennom metodevurderingen utført av Folkehelseinstituttet, gjennom å gi innspill i en åpen høringsrunde, behandling i Bestillerforum, Beslutningsforum og Helsedirektoratet. 

Det er selvsagt vesentlig at både etiske og juridiske spørsmål er svart ut, men spørsmålet er hvor mange runder med utredninger en trenger før en har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.​

Som pasientorganisasjon smerter det å tenke på dem som har ventet lenge på transplantasjon – og de som har ventet forgjeves.   

I 2020 døde 26 pasienter som sto på transplantasjonsliste for et nytt organ. ​ ​ 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073