Gå til innholdet

Flere reddes av organdonasjon

Etter et fjorår med høy avslagsprosent og færre transplantasjoner, peker nå pilene igjen oppover, viser nye tall fra Oslo universitetssykehus. Så langt i år har 355 nordmenn fått et nytt liv takket være organdonasjon.

Fra Stiftelsen Organdonasjon:

80 prosent av de pårørende har så langt i år sagt ja til organdonasjon, på egne, eller avdødes vegne, når de får spørsmålet på sykehuset.

– Hvis denne trenden holder året ut, vil vi i 2017 få den laveste avslagsprosenten siden toppåret i 2011, da 83% sa ja, sier Aleksander Sekowski, informasjonsjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Oppløftende

Det var 87 realiserte donasjoner ved utgangen av september i år. Dette har gitt 355 pasienter tilsammen 395 organer. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 298 og 337.

– Dette er oppløftende tall for alle de som venter på et organ, sier Sekowski.

Også ventelistene har gått noe ned, til tross for at stadig flere får tilbud om organtransplantasjon som behandling.

Bevissthet er nøkkelen

Stiftelsen Organdonasjon berømmer alle som jobber med transplantasjon og organdonasjon på sykehusene, og spesielt Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD) som holder kurs for donorpersonell.

– Bevissthet er selve nøkkelen til suksess når det gjelder organdonasjon. Både blant helsepersonell og i befolkningen. Vi ser at jo flere som får vite om organdonasjon og hvorfor det er viktig, jo flere tar et positivt standpunkt og deler dette med familien, sier Sekowski.

Donasjonsuka

Nylig ble Donasjonsuka avholdt i regi av Stiftelsen Organdonasjon, med en rekke aktiviteter og kampanjer. I år var fokus på viktigheten av å dele sitt positive standpunkt med familien.

– Vi har hatt en fantastisk synlighet gjennom denne perioden. Stort medietrykk, mange engasjerte frivillige og ikke minst en positiv befolkning, som gjerne deler sitt ja. Slik kan enda flere liv reddes, avslutter Sekowski.

Tall, Donasjonsuka 2017

  • Nærmere 5000 lastet ned donorkort-appen (økning på over 800%)
  • Over 100.000 donorkort ble delt ut av frivillige på stand over hele landet.
  • Nærmere to og en halv millioner norske Facebook-brukere så innhold om organdonasjon
  • 42.000 nordmenn oppdaterte profilbildet sitt på Facebook med rammen «Jeg er organdonor».
  • Over 30.000 besøk til organdonasjon.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073