Gå til innholdet

Færre ble transplantert

Transplantasjonene blir utført ved OUS Rikshospitalet

I løpet av det første halvåret i år fikk 176 pasienter til sammen 192 nye organer. Dette er en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Organene kom fra 47 avdøde donorer, og fra 20 levende donorer som kunne gi én nyre. Dette fremkommer i en rapport fra OUS Rikshospitalet.

I løpet av det første halvåret i år ble 185 mulige donorer (avdøde) meldt inn til transplantasjonskoordinatorene på OUS. Av disse ble til sammen 47 transplantasjoner realisert. Det vil si 25,4 prosent. 

Flere transplanterte med cDCD
Seks donasjoner ble gjennomført med cDCD (Controlled Donation after Circulatory Death), som det ble gitt grønt lys for i Norge høsten 2021

Denne metoden gjør det mulig å utføre organdonasjon etter hjerte- og åndedrettsstans. I 2022 ga seks donorer flere organer hver ved hjelp av denne organdonasjonsmetoden. Tendensen ser ut til å være økende i år. 

Rekordlavt antall levende donorer
Ved nyresvikt kan man benytte levende giver. I fjor var antall donasjoner fra levende giver mer enn halvert i forhold til tidligere.

Den svake tendensen fortsetter i år, så langt har d
et kun vært 20 transplantasjoner med levende donor.  

Lyspunkter
356 nyrepasienter står på ventelisten for transplantasjon, i tillegg er 153 midlertidig utmeldt. Dette er en nedgang sammenlignet med samme perioden i fjor, da sto 380 på ventelisten, og 175 var midlertidig utmeldt.

Det er gledelig at så mange som 4 av 5 av de pårørende ved landets 28 donorsykehus svarte at de er postive til organdonasjon. 

 


 

 

 

 

 

 

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073