Gå til innholdet

Få registrerte Covid-19-tilfeller hos barn og unge

Det meldes generelt om få barn og unge som blir Covid-19-syke.

08.05.2020

Per i dag vet man imidlertid ikke hvor mange av barna som har viruset uten å få symptomer. Man vet heller ikke om disse barna uten symptomer kan smitte andre.

Anna Bjerre er fagansvarlig i pediatrisk nefrologi ved Seksjon for spesialisert barnemedisin på Rikshospitalet. Hun har oversikt over de unge med nyresykdom i Norge.

-Per 5. mai er det ikke registrert Covid-19 hos personer under 18 år med kronisk nyresykdom eller som er nyretransplantert i Norge, opplyser hun.

Det jobbes med å få på plass et register for leversyke og levertransplanterte under 18 år også.

Tilfeller blant transplanterte i Norden

Scandiatransplant fører statistikk over rapporterte tilfeller blant transplanterte i Norden, uavhengig av alder. Det er per 1. mai registrert 12 transplanterte med Covid-19 i Norge, hvorav 11 er nyre- og 1 er hjertetransplantert. To av disse har omkommet, men det fremgår ingen opplysninger om helsetilstand og alder. Til sammenligning er det rapportert inn totalt 61 tilfeller blant transplanterte i Sverige, og 12 dødsfall. Danmark sine tall er ikke komplette. Klikk her for å se statistikken fra Scandiatransplant.

-Det er gledelig at tallene er så lave i Norge. Kanskje det er et uttrykk for at transplanterte er litt ekstra påpasselig med smittevernstiltak. Det er viktig å fortsette slik, nå som samfunnet åpnes noe opp igjen, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. 

Europeisk nettverk for de under 18

Anna Bjerre forteller at de ukentlig blir bedt om å rapportere inn antall tilfeller blant de under 18 til et europeisk nettverk. Til tross for stor spredning av viruset i Europa, er det i dette nettverket per 5. mai ikke rapportert inn mer enn 18 sykdomstilfeller av Covid-19 hos personer under 18 år, som har nyresvikt eller er nyretransplantert.

-Etter flere måneders erfaring med Covid-19 i verden, ser det ut til at barn med kroniske sykdommer som nyresvikt og etter nyretransplantasjon klarer seg bra, sier Bjerre.

Dekningsgraden for dette registeret er ikke komplett, og dekker i størst grad Vest-Europa. Flere av landene i registeret er imidlertid blant de hardest rammede, som Italia, Spania og England. Bjerre påpeker også at det er viktig å være klar over at man ikke har reell oversikt over antall smittede.

-Her må man selvsagt trå varsomt – antall smittede vil vi aldri få vite. Hovedpoenget er at det er rapportert om lite sykdom i denne gruppen, sier Anna Bjerre.

Må fortsette med gode rutiner

-Lærdommen av pandemien er at vi fortsetter med gode rutiner som god håndvask og hygiene generelt, da det sannsynligvis vil bidra til færre infeksjoner totalt sett i vår befolkning, oppfordrer Bjerre.

Bjerre mener det er rimelig å anta at noe av årsaken til det lave tallet er at denne gruppen er ekstra påpasselig.

-Denne gruppen vil nok generelt sett være mer oppmerksom på å unngå smitte – og foreldrene tar nok ekstra forholdsregler, forklarer Bjerre.

Gjør oss ikke immune

Fungerende styreleder i LNTBU, Nikolai Raabye Haugen, mener det er viktig å få frem nyheter av denne typen, men påpeker at det er mye usikkerhet knyttet til dette. 

-At det er rapportert inn såpass få totalt i dette nettverket, er gode nyheter. Dette er noe vi regner med både foreldre og barn har grublet litt på den siste tiden, sier Haugen.

-Selv om det er gode nyheter, gjør det oss ikke immune mot viruset. Nå som samfunnet gradvis åpner seg, er det ekstra viktig å være varsom. Vi må fortsette å følge rådene Folkehelseinstituttet og Barnelegeforeningen gir oss, oppfordrer Haugen.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073