Gå til innholdet

ExtraStiftelsen-midler til to LNT-prosjekter

Fredag 15. desember offentliggjorde ExtraStiftelsen hvilke helseprosjekter som blir tildelt midler høsten 2017. LNT fikk gjennomslag for to prosjekter.

15.12.2017

Det ene prosjektet dreier seg om å utarbeide en brosjyre om hjemmedialyse. En slik brosjyre har i lengre tid vært mangelvare, eksempelvis på landets sykehus. Sykehusene har imidlertid ikke hatt kapasitet til å lage en selv. LNT har dermed søkt om produksjonsmidler ved flere anledninger, og denne gangen endte det med positiv tilbakemelding.

Målet er at brosjyren skal bidra til å dekke informasjonsbehovet rundt hjemmedialyse, sånn at flere får vite at det er et realistisk alternativ til sykehusdialyse. Slik skal brosjyren være en bidragsyter til å nå et overordnet mål om at 30 prosent av landets dialysepasienter kan behandles i eget hjem.  

Målgruppen er både nåværende og kommende dialysepasienter. For å nå så mange relevante mottakere som mulig, skal brosjyren blant annet distribueres via LNTs fylkeslag og ut til landets sykehus.

Donasjon fra datter til mor

Det andre prosjektet som fikk innvilget søknaden om midler, er filmprosjektet Mamma skal få nyren min. Filmen følger Elin og Mette – mor og datter – i tiden før og etter operasjon på Rikshospitalet. Bak filmen ligger et mål om å opplyse og påvirke folks holdninger til organdonasjon. I tillegg ønsker filmskaperen at denne historien kan bidra til rekrutteringen av flere levende donorer.

Filmskaper Harald Herland bedyrer at midlene fra ExtraStiftelsen kommer godt med.

-Det ville vært mye vanskeligere uten pengene. Men jeg ville laget filmen uansett.  Midlene gir imidlertid økt frihet og motivasjon, fastslår Herland, som også påpeker at han har tilegnet seg store mengder kunnskap gjennom prosjektet.

-Jeg har hatt en veldig bratt læringskurve, spesielt når det kommer til utfordringer knyttet til donasjon. Dette har gjort at jeg har blitt engasjert i saken. Vi satser på at filmen når ut til minst 500 000 seere, gjennom aktiv spredning i sosiale medier, sier filmskaperen. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073