Gå til innholdet

— Et stort gjennombrudd

To eller flere deltakende par kan inngå i nyreutvekslingen. Illustrasjon: LNT/Aksell.

Norge har blitt med i nordisk utvekslingssystem for levende nyredonasjon.

11.01.2023

Antallet pasienter som venter på nyretransplantasjon har stabilisert seg på et historisk høyt nivå. Samtidig gikk andelen transplantasjoner med levende giver betydelig ned i 2022.

Det viser transplantasjonstallene for 2022, signert Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Ved inngangen til 2023 er det 526 pasienter som venter på ny nyre. I løpet av fjoråret ble det gjennomført 43 transplantasjoner med levende giver, hvilket er det laveste tallet siden 1982.  

— Det er et urovekkende lavt tall. Levende nyredonasjon er en viktig bidragsyter for å dekke det økende behovet for nyretransplantasjoner. Det er avgjørende å stimulere til økt aktivitet i denne delen av transplantasjonsvirksomheten i tiden framover, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).


LNTs styreleder, Lars Skar. Foto: LNT

Ett av tiltakene som kan bidra til å øke antallet nyretransplantasjoner med levende giver, er STEP (ScandiaTransplant living donor kidney Exchange Program), som Norge nylig har blitt med i. Programmet ble offisielt godkjent i Scandiatransplant i 2018, og det har til nå blitt gjennomført 50 utvekslinger mellom Danmark og Sverige. STEP muliggjør anonyme nyreutvekslinger mellom to eller flere donor-mottakerpar som ikke har match seg imellom, men på tvers av parene.

— Når man utreder pasienter for transplantasjon med levende giver, viser det seg i om lag en tredjedel av tilfellene at giveren ikke har match med
mottakeren. Det kan være fordi mottakeren har høye antistoffer mot donorens vevstype, eller at blodtypene er ulike, opplyser Kristian Heldal, seksjonsoverlege ved Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet.

Han mener det på sikt er realistisk å forvente ti til femten årlige transplantasjoner i Norge gjennom dette nordiske samarbeidet.

— Et stort gjennombrudd  

— Det er svært gledelig at Norge nå er med i STEP, noe vi i LNT har ivret for i mange år. Dette er et stort gjennombrudd for transplantasjonsvirksomheten. Flere vil nå ha mulighet til å bli transplantert med nyre fra levende giver. Dessuten vil flere levende givere bidra til å korte ned ventetiden for de som venter på nyre av avdød donor, poengterer Skar.

Hva skyldes nedgangen?

Heldal påpeker at det er vanskelig å gi noe entydig svar på hvorfor antallet levende givere har sunket – og at det er flere faktorer som spiller inn.

— Over tid har vi observert at det er færre søsken som gir nyre enn det var før.  Pandemien har etter vår erfaring også bidratt til å forsinke prosessene. I samarbeid med de andre sykehusene i Norge arbeider vi med å finne årsaker og sette inn tiltak som forhåpentlig kan bidra til å øke antall levende givere på sikt, sier Heldal.

I 2022 ble det gjennomført 181 transplantasjoner med nyre fra avdød donor, som gir totalt 229 transplantasjoner. Det er det laveste tallet siden 2006.

— De lave transplantasjonstallene har bidratt til at transplantasjonslisten for nyre nå teller over 500 pasienter. Heldigvis har vi observert en positiv trend gjennom høsten 2022 og forhåpentlig vil den fortsette i 2023. Både STEP og den nylig godkjente ordningen med bruk av organer fra avdøde givere etter sirkulatorisk død (cDCD) forventes å bidra positivt, fastslår Heldal.


Kristian Heldal, seksjonsoverlege ved Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet.

Hvorfor gjennomføres det få pancreastransplantasjoner?
Transplantasjonslisten for lever teller 46 pasienter ved inngangen til 2023 – hvilket er 7 flere enn tilsvarende tidspunkt i fjor. 11 venter på pancreastransplantasjon, hvorav 7 venter på singel pancreas og 4 venter på kombinert nyre- og pancreastransplantasjon. Det ble gjennomført 4 pancreastransplantasjoner i 2022, der 3 fikk både nyre og pancreas.

92 personer ble levertransplantert i 2022, mot 98 personer i 2021. Tallene viser at tilgangen på donorlever for transplantasjon gjør det mulig å holde transplantasjonslisten på et jevnt nivå over tid.

Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo uttalte i LNT-nytt 3/2022 at det primært er to grunner til at det de siste årene har blitt gjennomført få pancreastransplantasjoner.  

— Den viktigste grunnen er at flere har fått nytte av nye insulinpumper og sensorer som måler sukkeret i huden. Mange får en enklere tilværelse med dette og føler ikke behov for noe mer. Den andre årsaken er at aktiviteten rundt øycelletransplantasjon og transplantasjon av hele bukspyttkjertler ble midlertidig stanset under store deler pandemien, sier Jenssen.

Hvor mange sier nei til organdonasjon? 

Avslagsprosenten viser andelen donasjoner som ikke ble realisert som følge av avslag fra pårørende eller avdøde selv, som i 2022 endte på 28 prosent. Det har vært en dalende kurve fra juni 2021, da avslagsprosenten var 32 prosent. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073