Gå til innholdet

Endringer i frikortordning fra 1. januar 2017

Etter vedtak i Stortinget kommer det endringer i frikortordningen for egenandelstak 2 fra 1. januar 2017, som blant annet omhandler automatisering av frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten.

22.12.2016

LNT har tidligere omtalt saken om at sykdomslisten for fysioterapi er vedtatt avviklet (les saken her) i Stortinget etter budsjettbehandlingen i høst. Dette settes nå i gang fra 1. januar 2017. Avviklingen medfører at pasienter med en av ca. 100 diagnoser (den såkalte sykdomslisten) ikke lenger får gratis fysioterapi, men må betale egenandel opptil et tak på 1990 kroner per år. Flere av LNTs medlemmer omfattes av denne ordningen da blant annet nytransplanterte har vært på sykdomslisten til nå.

Tidligere har kun frikortordningen for egenandelstak 1 vært automatisk, men nå blir også ordningen for egenandelstak 2 automatisert. Det betyr at pasientene som omfattes av ordningen ikke trenger å søke, men får tilsendt frikort automatisk innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Egenandelstak 2 som tidligere var på 2670 kroner per år reduseres fra 1. januar til 1990 kroner per år.


Fra Helsedirektoratet:

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Pasientene får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
  • Egenandelstaket for 2017 er 1990 kr.
  • Har pasienten betalt for mye, blir beløpet pasienten har krav på automatisk tilbakebetalt.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år.
  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut, unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.
  • Pasientene kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge seg på selvbetjeningsløsningen Mine egenandeler på helsenorge.no.


Les mer om endringene på Helsedirektoratets nettside her.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073