Gå til innholdet

Endring i reseptordningen for en rekke medikamenter

Fra 1. september 2020 er det kun sykehuslegen som kan skrive ut medisiner brukt i forbindelse med transplantasjon og nyresvikt.

Publisert 07.09.2020

Den nye ordningen innebærer med andre ord at fastlegen ikke lenger kan skrive ut disse medisinene. Pasienter med gyldig blå resept fra før 1. september 2020 skal kunne benytte den så lenge resepten gjelder.

Bakgrunnen for endringen er at de regionale helseforetakene (RHF-ene) per 1. september 2020 overtok finansieringsansvaret for 24 legemidler brukt i forbindelse med nyresvikt, transplantasjoner, immunsvikt og noen sjeldne tilstander. Klikk her for komplett oversikt over hvilke medikamenter som omsluttes av endringen.

Hva er H-resept?

Resepten som anvendes i denne sammenhengen, klassifiseres som en H-resept. H-resept betegner helseforetaksfinansierte legemidler, brukt utenfor sykehus. H-reseptlegemidler kan hentes ut på alle apotek og vil vises i både reseptformidleren og i Legemidler-tjenesten på Helsenorge.

Sykehuslegen kan skrive H-resept for medisiner for ett år, men apoteket kan kun levere ut medisin for maks. 3 måneders forbruk av gangen. Resepten kan fornyes basert på telefonkontakt mellom pasient og lege.

Ved behandling på sykehus, er det helseforetaket som har finansieringsansvaret for behandlingen. Det har likevel vært slik at en rekke medikamenter har blitt finansiert gjennom blåreseptordningen, for eksempel medisiner til transplanterte. På Helsedirektoratet sine sider fremgår det at det pågår en prosess for at finansieringsansvaret for disse medikamentene gradvis blir overført til RHF-ene. Det er Stortinget som beslutter om finansieringsansvaret for disse legemidlene skal overføres. Endring av finansieringsansvar innebærer at budsjettmidler overføres fra folketrygden til RHF-enes rammebevilgning for 2020.

Hva med egenandel?

Legemiddelbrukeren får dekket 100 prosent av kostnadene fra det regionale helseforetaket sitt og betaler ikke egenandel når resepten er skrevet ut av sykehuslege eller lege med avtale med helseforetak. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398