Gå til innholdet

En tredje vaksinedose vil trolig gi antistoffer til mange i LNTs pasientgrupper

Illustrasjonsfoto, unsplash.com

Informasjon fra Oslo universitetssykehus om den tredje vaksinedosen.

14.09.2021

Ved «vaksinegjengen» ved Oslo universitetssykehus: Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter, Anders Åsberg, Kristian Heldal og Aud-Eldrid Stenehjem

Mye takket være nasjonale vaksinedata fra nyretransplanterte pasienter, har Folkehelseinstituttet (FHI) bestemt at alle organtransplanterte i Norge skal tilbys vaksinedose tre. Uten deltagelse fra LNTs medlemmer hadde vi ikke fått til dette så raskt.

Personer med alvorlig nedsatt nyrefunksjon og andre med svekket immunforsvar skal også tilbys en tredje vaksinedose mot SARS-CoV-2. Dette fordi smittetrykket i befolkningen øker og fordi vi i Norge (og andre) har sett at dose tre øker andelen pasienter som får positiv antistoffrespons, det vil si får effekt etter vaksinasjon.

Alle anbefales dose tre, fordi vi har sett et betydelig fall/reduksjon i antistoffer etter noen måneder.

Vi minner om at ca. 30 prosent av de nyretransplanterte ble antistoffpositive etter to vaksinedoser. Funn fra studier tyder på at ca. 60-70 prosent kommer til å få målbare antistoffer etter å ha fått dose tre. Det er denne gruppen som har blitt studert i størst utstrekning til nå i Norge. 

Pasientene kommer til å få tilbud om den type vaksine som er sendt til sin kommune. Kryssvaksinering er nå godtatt av myndighetene. Enkelte sykehus rundt om i landet har bestemt at de skal ta oppgaven og dermed sørge for at dose tre blir satt så fort som mulig. Her vil lokale og geografiske forhold innvirke på hva som praktisk og fornuftig.

I anledning vaksinedose tre minner vi om følgende:

Hos nyretransplanterte som tidligere har fått påvist positiv SARS-CoV-2-IgG ønskes ny prøve FØR dose tre.

Dette for å se på endring i antistoffmengde (titer) fra tidligere prøve. Dette vil være et vesentlig bidrag i å øke vår forståelse av hvor lenge slike antistoffer holder seg hos nyretransplanterte pasienter. Det vil også gi oss informasjon om hvilken effekt en tredje «boosterdose» har på antistoffnivå.

Vi har full forståelse for at dette kan være veldig utfordrende og at tiden ikke alltid strekker til, men mange vil bli kontaktet fra sitt lokale sykehus og bedt om å ta denne prøven, eller har fått/får brev hjem i posten.

Pasienter som ikke tidligere har målt antistoffer/ikke fått vaksine

Det er nå ca. 65 prosent av de nyretransplanterte pasientene som har fått målt antistoffer etter andre vaksinedose. Hvis du ikke tidligere har målt og nå ønsker å måle antistoffer før dose tre, tar vi med glede imot disse prøvene. Tid etter andre vaksinedose spiller ingen rolle. Hvis du tidligere ikke har ønsket å bli vaksinert og nå har endret mening, er det ikke for sent. Ta kontakt med vaksinekontoret i din kommune.

Dialysepasienter

Det er anbefalt at alle dialysepasienter får dose tre. Vi vet at ca. 20 prosent ikke har dannet antistoffer og at de som har dannet antistoffer ofte har et lavere antistoffnivå. En «boosterdose» før høstens forkjølelse setter inn er derfor å anbefale.

Vi ønsker også at så mange som mulig får målt SARS-CoV-2-IgG ETTER dose tre

Vi anser det som viktig å få målt antistoffrespons etter vaksinedose tre. Hvordan dette organiseres rundt om i landet, er opp til den legen/det sykehuset som følger deg. Vi håper og tror at antistoffrespons etter dose tre kan legges inn som en del av «rutineprøvene» som skal tas ved planlagte kontroller på ditt sykehus i løpet av høsten. Lokale måter å gjøre det på vil sikkert forekomme. Det anbefales at den tas minimum tre uker og maksimum ti uker etter dose tre.

Hvis kunnskapen vi har fra Norge og andre land stemmer, vil totalt ca. 60-70 prosent av de nyretransplanterte ha dannet antistoffer etter dose tre. Da vil det være 30-40 prosent av de nyretransplanterte som fortsatt ikke har antistoffer. Pasienter uten vaksinerespons vil være utsatt for å få alvorlig forløp ved covid-19-smitte. Vi ønsker å finne ut mer om hvorfor det er slik. Kan vi finne en forklaring på hvorfor noen danner antistoffer og andre ikke? Jo mer kunnskap vi generer om antistoffrespons eller mangel på sådan, desto bedre behandlingstilbud og råd kan vi gi.

Det er derfor viktig at alle stiller opp og får målt antistoffer etter vaksinedose tre.

Hold ut!

Alle gode ting er tre. La oss håpe covid-19 stoppes med det!

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073