Gå til innholdet

En stor dag for landets dialysepasienter

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten vedtok i mars et mål om at minst 30 % av landets dialysepasienter skal få tilbud om hjemmedialyse.

Oslo, 18. mars 2016

- Dette er en stor dag for landets dialysepasienter, uttaler Ragnar Skjøld, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

Antall dialysepasienter har økt med 43 prosent på 10 år, og er stigende. Det er nå over 1.350 pasienter i dialysebehandling i Norge. Samtidig har pasienter som får tilbud om hjemmedialyse nesten stått stille, og er svært lavt sammenlignet med andre Vesteuropeiske land. Med lang reisevei til/fra dialysebehandling i sykehus 3 ganger ukentlig, er det ikke mye igjen til å leve et liv utenom dialysebehandlingene. Målet er nå at alle pasienter hvor det er medisinsk og praktisk mulig, skal få tilbud om hjemmedialyse når de selv er motiverte til det.

Rådet uttaler: Hjemmedialyse vil kunne gi pasienten bedre livskvalitet og innebærer dessuten god anvendelse av helsetjenestens og samfunnets ressurser sammenholdt med dialyse utført i sykehus.

At Nasjonalt råd nå har vedtatt målet om minst 30% av pasientene skal få tilbud om hjemmedialyse, gjør at flere pasienter kan fungere i jobb og delta i fritidsaktiviteter, og ikke være prisgitt faste tider for behandling i en dialyseavdeling i sykehus. Samtidig som dette gir økt livskvalitet for pasienten kan de regionale helseforetakene spare store summer i pasientreiser. De regionale helseforetakene har nå fått i oppdrag å iverksette målrettede tiltak for å fremme hjemmedialyse og samhandle med kommunene om disse pasientene.

- Vi i LNT har jobbet for dette i mange år, endelig er vi i mål. Nå får vi pasientens helsetjeneste for dialysepasientene i Norge, uttaler Ragnar Skjøld.

Referanser:
Kronikk i Dagens Medisin «Hvorfor tviholder norske sykehus på dialysepasientene?»http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/05/hvorfor-tviholder-norske-sykehus-pa-dialysepasientene/
Hjemmedialyse i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten: http://www.kvalitetogprioritering.no/saker/%C3%B8kt-tilbud-om-hjemmedialyse-hva-skal-til-for-%C3%A5-lykkes

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073