Gå til innholdet

Elektronisk innlevering til Pasientreiser

Fra 1. oktober kan pasienter sende inn reiseregning elektronisk til Pasientreiser for utførte pasientreiser.

- Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ordningen innføres på helseportalen http://www.helsenorge.no under "Min helse".

Nytt er også at det innføres en standardsats på kr 2,20 per kilometer for reiser over 10 km én vei, uavhengig av transportmiddel. Den elektroniske løsningen vil i første omgang være tilgjengelig for disse reisene.

I tillegg til elektronisk løsning vil det også komme nytt skjema og ny veiledning på papir.

Les mer om saken:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-tilbakebetaling-etter-pasientreiser/id2510060/

http://www.pasientreiser.no/nyheter/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=71596&cHash=b121fdd6862c560b5c474dfd0ff2c914

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073