Gå til innholdet

Duket for tidenes første nordiske ungdomskonferanse

Nåværende og tidligere LNTBU'ere på samling høsten 2018.

Helgen 20. – 22. september går historiens første ungdomssamling for nyresyke og organtransplanterte av stabelen.

17.09.2019

LNT har lenge vært en pådriver for å få på plass en samling av denne sorten. Hvert år blir det arrangert møter i Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan. I flere år har det vært en "snakkis" at den yngre garde burde arrangere en egen samling. Helgen 20. - 22. september skjer det endelig - på Soria Moria Hotell i Oslo!

Det var ved inngangen til mars i år at LNT delte den gledelige beskjeden om at LNTBU mottar støtte til å arrangere nordisk ungdomskonferanse. 

Et ungt fellesskap 

Bakgrunnen for prosjektet er at foreningen over lengre tid har sett behovet for et fellesskap for unge pasienter på tvers av landegrensene. 

Konferansen vil være en god arena for å bygge nettverk, diskutere helsepolitiske og faglige spørsmål i en god atmosfære og utveksle erfaringer. Og ikke minst; delta i aktiviteter og ha det gøy sammen med likesinnede fra andre nordiske land. 

-Helt andre forutsetninger 

LNTBUs leder, Angelica Bråten, er klar på at kronisk sykdom påvirker unges liv på en helt annen måte enn den gjør for godt voksne. Hun påpeker at unge med organsvikt kan betraktes som en minoritetsgruppe, da organsvikt i størst grad rammer den eldre delen av befolkningen. 

-Vi ser at andre land har kommet lengre med å fokusere på den yngre gruppen - både med tanke på aktivitetstilbud og forskning. Det er helt andre forutsetninger for unge for å følge opp et slikt liv, enn for de som er ferdig med familieplanlegging, karrierejag og utdannelse, påpeker Bråten. 


LNTBU-leder, Angelica Bråten. 

Egen ungdomsklinikk for transplanterte

Programmet serverer blant annet et innslag fra Aarhus Universitetshospital i Danmark, som skal fortelle om organiseringen av en egen ungdomsklinikk for transplanterte. Dette er noe LNTBU virkelig ser et behov for også i Norge. 

-I Norge har vi ikke noen naturlig overgang mellom barneklinikk og voksenklinikk på dette feltet. Man følges opp av barneleger frem til man er 18, før det bærer til voksenavdeling med en gruppe pasienter som er betydelig eldre. Dette kan oppleves veldig ensomt og brått. Jeg gleder meg veldig til at Jeanette Finderup og Annalise Fabricius Kristensen skal presentere bakgrunnen til klinikken og visjonene de har jobbet ut fra, sier Bråten. 

Psykisk helse hos unge nyrepasienter

Det andre faglige hovedinnslaget er signert forsker ved University of Bristol, Alexander Hamilton. Han skal fortelle om en studie som har sett på psykososial helse- og livsstilsatferd hos unge nyrepasienter - sammenlignet med befolkningen for øvrig. 

-Det er utrolig mye forskning som er relevant for oss unge med organsykdommer i Norge å høre om. Jeg er veldig glad for at vi har fått med oss Hamilton til å prate om dette, sier Bråten. 

Helgens ingregienser for øvrig vil være sosialiering, erfaringsutveksling, fysiske aktivieter og workshop om hvordan å stimulere til økt aktiviet blant de unge i foreningene. 

Prosjektet er støttet med midler fra Nordens Velferdssenter, Nordisk Kulturkontakt og Astellas. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073