Gå til innholdet

Du kan ha vaksineeffekt uten at antistoffer påvises ved blodprøve

Illustrasjonsfoto, unsplash.com

— Vaksine er spesielt viktig for immunsupprimerte, sier Karsten Midtvedt.

20.04.2021

Det sirkulerer for tiden mange spørsmål knyttet til covid-19-vaksine og ønsket effekt hos transplanterte og personer på immundempende medikamenter. En som kan mye om dette er Karsten Midtvedt, som jobber som overlege på Nyreseksjonen ved Rikshospitalets Avdeling for transplantasjonsmedisin. Vi stilte ham noen nøkkelspørsmål. 

Spesielt viktig med vaksine for immunsupprimerte 

— Per i dag er vi overbevist om at det å bli koronavaksinert er veldig viktig og kanskje spesielt når man bruker immundempende medikamenter. Og når man har tatt vaksinen, er det viktig å få målt antistoffer 4-10 uker etter andre vaksinedose. Det er sendt brev til samtlige nyretransplanterte (det gjøres studier for andre transplanterte også, redaktørens merknad) i Norge slik at alle skal ha muligheten til å få målt disse antistoffene. Ved at mange stiller opp, vil vi raskere kunne øke vår kunnskap og se om det er noen fellestrekk rundt hvem som danner antistoffer etter vaksinering og ikke minst hvem som ikke danner antistoffer, sier Midtvedt.

Dersom man ikke har så høy grad av antistoffer at det slår ut på blodprøve, kan det hende at man likevel har beskyttelse/effekt av vaksinen?

— Bra spørsmål og svaret er soleklart JA! Når vi tar blodprøve for å måle antistoffer i blodet (som et mål på om vaksinen har virket), undersøker vi bare en liten del av immunsystemets respons på vaksinen. Å undersøke antistoffer i blodet er en enkel undersøkelse og prøvene kan sendes fra hele landet. Det er imidlertid andre deler av immunsystemet som også «aktiveres» av en vaksine, som vi rutinemessig ikke måler. T-celler (en type hvite blodlegemer) angriper virus hvis vi blir smittet. Disse T-cellene kan bli «aktiverte» av koronavaksinen og dermed klare til å bekjempe SARS-CoV-2 viruset, selv om en ikke danner målbare antistoffer. Ved Oslo universitetssykehus undersøker vi nå T-cellerespons hos transplanterte som deltar i to studier om covid-19-vaksine. Vi håper å kunne gi noen klare svar tidlig i høst, sier Midtvedt.

Kan det være at noen medikamenter påvirker (interagerer med) vaksinen og forhindrer effekt?

— Medikamentene påvirker ikke vaksinen. Effekten av medikamentene på immunsystemet kan imidlertid være en av årsakene til at enkelte pasienter ikke danner målbare antistoffer, påpeker Midtvedt.

Dersom man ikke får påvist antistoffer én måned etter andre dose, kan det være at noen trenger lenger tid for å danne antistoffer?

— Ja, det kan hende noen trenger enda lenger tid, men vi tror at de aller fleste som danner antistoffer gjør det innen det er gått 4-10 uker etter vaksinering. Og selv om man ikke har målbare antistoffer, kan andre deler av immunsystemet være satt i beredskap og stimulert av vaksinen og dermed være klar til bekjempelse av SARS-CoV-2 viruset hvis en skulle bli smittet, sier Midtvedt.

Bør de som ikke får påvist antistoffer ha en tredje dose snarlig?

— Veldig godt spørsmål. Vi tok kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) i februar for å spørre om vi kunne tilby en tredje mRNA-dose (Pfizer/Moderna) til transplanterte som ikke hadde dannet målbare antistoffer. FHI har kontaktet Helsedirektoratet og vi vet at de jobber med saken og vi har stor tro på et positivt svar. Et annet alternativ er å få en annen type vaksine som ikke har blitt godkjent av Europeiske myndigheter enda, og som således ikke har kommet til Norge. Personer som ikke har dannet antistoffer etter to vaksinedoser, ønsker selvsagt å oppnå maksimal beskyttelse mot SARS-CoV-2 så raskt som mulig. Men vi vet enda ikke hva som er det beste tidspunktet for å oppnå god effekt. Trolig kan den tredje dosen vente noe.
Det er svært viktig er at de som trenger en ekstra vaksinedose får dette i regi av en nasjonal studie, slik at man kan registrere nødvendige data rundt responsen. Da kan vi øke vår forståelse og dermed sikre at vaksineresponsen blir optimal for så mange som mulig.

Inntil vi vet mer: hold avstand, bruk munnbind og sprit henda. Og ikke glem – alt blir bra, forsikrer Midtvedt.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073