Gå til innholdet

Donorkortet lagt inn i kjernejournalen

Fra og med 11. juni er det mulig å uttrykke sitt standpunkt til organdonasjon i kjernejournalen.

11.06.2018

LNT vedtok på landsmøtet i april 2017 at vi ønsket å jobbe for å implementere muligheten til å uttrykke sin vilje til organdonasjon i kjernejournalen.

Etter brev fra LNT og flere andre aktører, ble det innkalt til møte med Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2017. LNT, Stiftelsen Organdonasjon, Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD) og Helsedirektoratet deltok.

Deltakerne ble enige om at en implementering i kjernejournalen ville være en fremtidsrettet løsning. Statssekretær Frode Hestnes (FrP) lovet at forslaget skulle få en snarlig vurdering i Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

I august 2017 ble det innkalt til et nytt møte hos statssekretæren, der skisser for en mulig løsning ble lagt frem. De fremmøtte var enige om at løsningen var god – og det ble besluttet at LNT, Stiftelsen Organdonasjon og NOROD skulle delta i en arbeidsgruppe for å utvikle løsningen videre. Dette sammen med jurister fra Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Etter flere arbeidsmøter i Direktoratet for e-helse, er det gledelig at løsningen nå er klar. I forbindelse med lanseringen skal det settes i verk en informasjonskampanje om organdonasjon, for å styrke informasjonsgrunnlaget i befolkningen. Startskuddet for denne kampanjen vil gå utpå høstparten i 2018.

Klikk på donorkortet under, og uttrykk din vilje til organdonasjon: 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073