Gå til innholdet

Brukermedvirkning: Din mulighet til å påvirke helsetjenesten

Nikolai Raabye Haugen i LNTs podkast.

Nikolai Raabye Haugen gjester LNTs podkast.

31.01.2023

Brukermedvirkning handler om at brukere av helse- og omsorgstjenesten skal ha innflytelse på innretningen av tjenestetilbudet. Målet er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan dette arte seg i praksis? Nikolai Raabye Haugen er engasjert på vegne av LNTs pasientgrupper – og veldig opptatt av brukermedvirkning. I sin prosjektstilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge jobber han med brukermedvirkning i klinisk forskning.

Denne episoden handler om hva brukermedvirkning kan være, og hvorfor det er så viktig.

Vi snakker om brukermedvirkning på individnivå, tjenestenivå og systemnivå – de tre formene for brukermedvirkning. Hvordan deltar LNT i brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå? Hvordan kan du selv bidra på individnivå?

Samvalg

For Nikolai gjorde samvalg – retten til å være delaktig i valg om egen behandling – at han åpnet øynene for brukermedvirkning.   

— Jeg skjønte ganske tidlig at min erfaring som pasient kunne bety noe for noen andre, for eksempel hos leger eller i andre forum. Spesielt brukermedvirkning på individnivå, ved at jeg selv kunne velge behandlingsmetode. Ville jeg ha peritonealdialyse eller bloddialyse? Der og da visste jeg ikke at jeg holdt på med brukermedvirkning. Da jeg kom til en pasientorganisasjon skjønte jeg det – at man har innflytelse. Jo mer forståelse man har for hva en pasient- og brukerorganisasjon jobber for, og hvordan diskusjonen er i pasientgruppa, jo større innflytelse skal man kunne ha når man sitter i forum og utvalg, sier Nikolai.

Hør episoden her - eller i din foretrukne podkastavspiller: 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073