Gå til innholdet

Brukere av appen DrugStars sørger for midler til LNT

Pasientorganisasjoner mottar donasjoner når appens brukere registrerer medisinbruken sin.

16.07.2019

Vi gjør oppmerksom på at selskapet kan selge anonymiserte data om medisinbruk til kommersielle aktører og til forskningsprosjekter. Dette må du samtykke til for å kunne bruke appen.

I januar kunne du lese at LNT inngikk en avtale med det danske selskapet DrugStars, i likhet med 45 andre pasientorganisasjoner i Norden.

Selskapet donerer penger til pasientorganisasjoner mot at brukeren legger inn informasjon i appen når medisinene blir tatt.

Visjonen til DrugStars er, slik de uttrykker det selv, at all medisinen som blir tatt verden over skal gi donasjoner som bidrar til bedre helsetjenester. Anonymisert informasjon som blir samlet inn kan bli gjort tilgjengelig for forskning og solgt til kommersielle aktører. Dataene kan selges til produsenter, og kunnskapen kan for eksempel brukes til å utvikle bedre medisin.

For brukeren selv fungerer appen som et verktøy for å holde oversikt over egen medisinbruk. Dermed bidrar den til at medisinene blir tatt på riktige tidspunkter, som er svært viktig for vår pasientgruppe.

561 brukere

Etter at avtalen ble inngått, er det 561 brukere som har registrert LNT som mottaker av donasjoner. Appen er imidlertid gratis å bruke.

Disse brukerne har det siste halve året sørget for at LNT nå mottar om lag 7000 kroner fra DrugStars. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073