Gå til innholdet

Bruk av mykofenolat og risiko for fosterskade

Leger som behandler organtransplanterte pasienter er bekymret for at de skal slutte med livsnødvendig behandling på grunn av advarslene om fosterskade i pasientinformasjonen. Statens Legemiddelverk oppfordrer pasienter til å følge legens råd.

Fra Statens Legemiddelverk:
13.10.2016

Mykofenolat brukes for å hindre avstøtning etter nyre-, hjerte- eller levertransplantasjoner. I Norge markedsføres produktene Mykofenolat Accord, Myfortic, Myfenax, Myophenolatemofetil Accord og CellCept.

Dersom kvinner bruker mykofenolat før eller under svangerskapet, øker risikoen for spontanabort og medfødte misdannelser. Det er derfor svært viktig at kvinner som bruker mykofenolat unngår graviditet under behandling.

Det er ikke sikkert vist at det er risiko for fosterskade hos barnet når far har brukt mykofenolat. Mykofenolat er imidlertid skadelig for arvestoffet (gentoksisk) og man kan ikke se bort fra at en mann kan overføre små mengder mykofenolat til en kvinne gjennom sædvæsken. Derfor anbefaler myndighetene som et «føre-var-prinsipp» at mannlige pasienter som er seksuelt aktive bør benytte kondom under behandlingen. Leger som behandler organtransplanterte forteller at rådene har ført til at pasienter er blitt bekymret og har vurdert å slutte med mykofenolat. Legemiddelverket ønsker derfor å komme med noen presiseringer til pasienter og helsepersonell.

Råd til pasienter:

  • Mykofenolat er livsnødvendig behandling du ikke kan slutte med uten stor risiko for avstøtning av det transplanterte organet.
     
  • Bruk hos menn: Informasjonen i pakningsvedlegget har en «føre-var» tilnærming. Din behandlende lege vil gi deg personlig informasjon om hvordan du skal forholde deg til disse rådene.
     
  • Ta kontakt med legen hvis du er bekymret for behandlingen.
Råd til helsepersonell:
  • Dersom du har spørsmål om praktisk bruk av mykofenolat - ta kontakt med klinisk fagmiljø.

Nasjonale og europeiske legemiddelmyndigheter vil regelmessig vurdere all ny informasjon om bruk av mykofenolat og risiko for fosterskade.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073