Gå til innholdet

Barn som medlemmer i LNT

Har du barn med nyresykdom eller som er transplantert, som ikke er medlem i LNT?

30.06.2017

Vi har flere medlemmer hos oss i LNT som er foreldre/foresatte til nyresyke eller transplanterte barn. Ofte har de valgt å melde seg selv inn for å få informasjon, og har ikke meldt inn barnet. Vi vil gjøre oppmerksom på at informasjon fra vår barne- og ungdomsgruppe, som også inkluderer familiekontakter som selv er foresatte til nyresyke eller transplanterte barn, sendes ut basert på fødselsår til medlemmet. Det betyr at dersom medlemmet er over 26 år, vil det ikke få informasjon fra barne- og ungdomsgruppen. Det er derfor viktig at dere også melder inn barnet, slik at dere mottar informasjon som passer deres situasjon.

Det kan gjøres ved å melde inn flere familiemedlemmer i et familiemedlemskap:

Minimumskravet for å tegne familiemedlemskap er at husstanden har minst ett hovedmedlem (200 kr for barn/unge under 26 år, og 330 kr for voksen) OG ett støttemedlem (180 kr). Dersom dette er oppfylt kan ytterligere medlemmer i samme husstand tegne husstandsmedlemskap for kr 50,- per medlem.

Ta kontakt med sekretariatet (post@lnt.no/23 05 45 50) dersom dere ønsker familiemedlemskap, så hjelper vi dere med å finne en løsning.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073