Gå til innholdet

AstraZeneca-vaksinen anbefales foreløpig ikke til LNTs pasientgrupper

Foto fra pixabay.com

Per nå anbefales kun vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

12.02.2021

Vaksinen anbefales foreløpig ikke til personer med underliggende sykdommer. Per nå er det vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna som skal tilbys LNTs pasientgrupper.

- Det kan se ut til at disse vaksinene er ekstra effektive i å forebygge covid-19. AstraZeneca-vaksinen skal inntil videre brukes i massevaksinasjon av yngre uten alvorlig kronisk sykdom, siden dokumentasjonen på at den virker er sterkest i disse gruppene, sier Marit Dahl Solbu, leder i Norsk nyremedisinsk forening. 

FHI anbefaler AstraZeneca-vaksinen til personer under 65 år, uten underliggende sykdommer med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved covid-19-smitte. Den skal i første omgang tilbys helsepersonell.

Anbefaling av AstraZeneca

Den tredje koronavaksinen som er godkjent for bruk i Norge er en virusvektor-vaksine, som består av DNA som er pakket inn i ufarlige, svekkede forkjølelsesvirus og inneholder oppskriften for spike-proteinet på covid-19-viruset. Dette viruset kan ikke formere seg i kroppen, men setter i gang en immunrespons som gjør at kroppen lærer seg å kjenne igjen og forsvare seg mot senere infeksjon med ekte koronavirus.

– Vi anbefaler AstraZeneca-vaksinen til personer under 65 år, inkludert helsearbeidere under 65 år. Unntaket er de som er under 65 år og samtidig har underliggende sykdommer med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

Følgende helsetilstander gir høy risiko for alvorlig forløp, ifølge FHI:

  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom) 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073