Gå til innholdet

Aktiviteter "ad libitum" - maling, middag og yoga

Illustrasjonsfoto, pixabay.com

Oslo og Akershus lokallag mottar Stiftelsen Dam-støtte til kreativt prosjekt.

25.08.2021 

Av Astrid Elisabeth Hagstad

LNT Oslo og Akershus lokallag har fått bevilget 45.000 kr. i støtte fra Stiftelsen Dam gjennom Aktivitetsprogrammet: Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre. 

Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Fysisk og mental velvære 

Midlene ble bevilget til prosjektet «Aktiviteter ad libitum» og målgruppen er medlemmer i LNT Oslo og Akershus lokallag over 67 år.  

Målsetningen er et ønske om bedret fysisk og mental velvære for deltakerne. Lav terskel for å delta er viktig, slik at flest mulig vil bli med. Vi har ett tilbud der man kan delta fysisk, mens de som har helseproblematikk som gjør at de må følge aktivitetene hjemmefra, kan delta digitalt.

Mange har vært isolert gjennom pandemien og ønsket om sosialt samvær vil være ekstra sterkt.  Den sosiale verdien av å gjøre aktiviteter i et trygt fellesskap er ekstra viktig i en tid preget av sykdom og isolasjon.

Prosjektet er delt inn i tre trinn:

1. Deltakerne blir invitert med på et yogasenter, der de får instruksjoner om fysiske øvelser og pusteteknikker tilpasset den enkeltes behov. Lett yoga med læring av pusteteknikker gir økt livskvalitet.

2. Deltakerne blir invitert til å delta på et malekurs, med instruktører. Kunst som terapi lar mennesker få uttrykke seg gjennom det de skaper, ikke det de uttrykker verbalt.

Disse to aktivitetene vil finne sted med to ukers mellomrom, og det er mulig å delta enten fysisk eller digitalt (med instruktører online, og utstyrspakker med malesaker sendt til deltakerne).

3. Deltakerne blir invitert til en god middag, i vakre omgivelser.  Hyggelig samvær og erfaringsutveksling finner sted i forbindelse med middagen.

Den siste aktiviteten lar seg ikke gjennomføre digitalt, men vi håper at så mange som mulig får anledning til å komme på middagen.

I forbindelse med deltakelse i prosjektet vil vi hjelpe flest mulig med dekning av transportutgifter.

Alle aktiviteter finner sted sentralt i Oslo.

Søknadsfrist for deltakelse i «Aktiviteter ad libitum» vil bli publisert gjennom nyhetsbrev og Facebook i mars 2022, aktivitetene i prosjektet gjennomføres i april og mai.  

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073