Gå til innholdet

Årets siste utgave av LNT-nytt er ute

Fra artikkelen "Syltriangelet rundt - en vandring i høyfjellet." Foto: Stina Nordine

Her er noen smakebiter fra LNT-nytt 4, 2022.

03.12.2022

Medlemsbladet sendes ut til hovedmedlemmer. Alle medlemmer kan lese LNT-nytt i PDF-format ved å logge inn nede til høyre på hjemmesiden vår.

Å finne sin plass som pårørende

Når sykdom inntreffer, er det ikke bare den syke selv som rammes. Det å være pårørende kan for mange være en tøff påkjenning. En av dem som synes det har vært vanskelig å finne sin plass som pårørende, er Torill Haugsvær Wilberg. Da mannen Erik Wilberg ble alvorlig leversyk, følte hun ikke at det var plass til sin egen angst og sorg. Det var jo han som var syk. Hun holdt derfor sine egne plager for seg selv mens det sto på som verst. Med tiden har hun åpnet seg for ektemannen om hvordan sykdommen hans faktisk har gått inn på henne. Etter at Erik ble levertransplantert, har de fått et annet syn på livet. De tar det ikke for gitt, og lever i nuet – som best de kan.

Seks ledd med polycystisk nyresykdom

En annen familie som har fått kjent konsekvensene av sykdom, er Marianne Lands familie. Hun er rammet av polycystisk nyresykdom, i likhet med tre familieledd over og to ledd under. Ettersom sykdommen er arvelig, gikk hun flere runder med seg selv før hun valgte å få barn. Legene rådet henne dessuten til å tenke nøye gjennom det, på grunn av risikoen for svangerskapskomplikasjoner. Men for Marianne var det helt utenkelig ikke å bli gravid. Det var nettopp omtanken for barna som utgjorde en stor del av motivasjonen hennes da hun ble den første i Norge til å ta i bruk Jinarc. Det er et legemiddel som bremser utviklingen av cystenyresykdommen.

Dialyse og fottur i høyfjellet

Selv om livet med sykdom setter sitt preg på tilværelsen, er det viktig ikke å la sykdommen sette flere begrensninger enn strengt nødvendig, uttalte levertransplanterte Espen Bunæs i forrige utgave av LNT-nytt. Stina Nordine er et vandrende bevis på at alvorlig sykdom ikke trenger å frarøve deg friheten din. Selv om hun er avhengig av dialysebehandling annen hver dag, finner hun stadig på nye krumspring. I dette bladet kan du lese om da hun tilbakela 72 kilometer og to dialysebehandlinger på fire dager i høyfjellet. «Hvorfor må jeg bare», spør hun i teksten. Svaret finner du fra side 12.


Forsiden av LNT-nytt 4, 2022.

For barn, ungdom og unge voksne

Hvem er egentlig LNTBU? Det er spørsmålet Birgitte Blekesaune Rosén stiller seg på side 26. Hun er styremedlem i LNTBU – og forteller om hva de har vært og er opptatt av. For LNTBU er det spesielt viktig å fremheve viktigheten av at unge og eldre opplever sykdommen fra ulikt ståsted. LNTBU er dessuten brennende opptatt av overgangen fra barn til voksen, som for mange kan være utfordrende.

Samling for levertransplanterte

11. – 13. november deltok 27 levertransplanterte og 15 pårørende på LNTs helgesamling på Rømskog Spa og Resort. Helgen kunne by på faglige foredrag om kosthold og fysisk aktivitet, sirkeltrening, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Det var bred enighet blant deltakerne om at det hadde vært en vellykket helg – og at det er ønskelig med flere lignende arrangementer for levertransplanterte i framtiden. Les Ola Bogs reportasje fra samlingen på side 32.

Utover dette finner du en god del annet stoff i dette bladet!

Ønsker du å bli medlem i LNT, slik at du får LNT-nytt rett hjem i postkassen fire ganger i året?

Bli medlem

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073