Gå til innholdet

Årets første LNT-nytt sendes ut i disse dager

Her er noen smakebiter fra hva bladet inneholder.

11.03.2022

Bladet kan også leses av medlemmer ved å logge inn nede til høyre!

Stoff om koronapandemien

Vi har nå levd med koronapandemien i over to år. Det har vært en periode som i stor grad har satt sitt preg på livene våre. I årets første utgave av LNT-nytt finner du refleksjoner om hvordan ulike personer har opplevd pandemien – og noen tanker om hvordan den har påvirket oss. Redaktøren forsøker seg på en oppsummering av noen hovedtrekk og nøkkelpunkter fra kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom de siste to årene.

Bærekraftig skjelett etter organtransplantasjon
Skjelettet vårt påvirkes av en rekke faktorer, blant annet knyttet til arv, livsstil, sykdomstilstander og medisinbruk. Organtransplanterte har økt risiko for benbrudd, selv om moderne immundempende behandling er mer skånsom for skjelettet enn den gamle tilnærmingen. På side 18 skriver nyrelege Hege Kampen Pihlstrøm om risikofaktorer for benbrudd, forebygging av bentap, vitamin D-tilskudd og benskjørhetsbehandling.

– Vi må tenke på leveren

Leveren er viktig for mer enn mange tror – blant annet et godt immunforsvar, reguleringen av blodsukkernivået, håndteringen av avfallsstoffer og cirka 500 andre nødvendige husholdningsoppgaver i kroppen. Noen av de vanligste leversykdommene, som overvektsrelatert leversykdom, rammer nå flere enn én av fire i Norge, og tallene er økende.
Mange leversykdommer kan etterhvert forebygges og behandles. Problemet er at både helsepersonell og folk flest tenker lite på leveren.

– Vi må bare huske å tenke på leveren. Folk må få vite at vi kan oppdage leversykdommer tidlig og at videre utvikling kan stoppes gjennom forebygging og behandling, uttaler professor Tom Hemming Karlsen på side 29.


Forside, LNT-nytt 1, 2022

cDCD endelig godkjent – hva nå?
Høsten 2021 kom nyheten om at organdonasjonsmetoden cDCD fikk klarsignal for bruk i Norge. Beregninger viser at metoden vil kunne øke tilgangen på organer til transplantasjon med 10 til 20 prosent i året. Klarsignalet kom etter at metoden hadde vært satt på vent i fire år, i påvente av en fullstendig metodevurdering i regi av Folkehelseinstituttet. Hva er status i dag – om lag seks måneder etter at metoden fikk grønt lys?

Ungdomskontakter i lokalleddene
Før jul mottok LNT nyheten om at Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner innvilget 228 500 kroner i prosjektmidler til et større LNTBU-prosjekt som har som formål å rekruttere ungdomskontakter i alderen 15-25 år til fylkes- og lokallagene. Tidligere aktivitetstilbud for medlemmer under 26 år har i stor grad blitt initiert sentralt av LNTBU. Ungdomskontaktene vil være en viktig ressurs for å utvikle tilbudet til unge medlemmer på lokalt nivå, samtidig som de vil kunne fungere som et viktig rekrutteringstiltak for å nå ut til nye unge medlemmer.

I tillegg finner du en god del annet stoff. Vi håper at bladet faller i smak!

Ønsker du å bli medlem i LNT, slik at du får LNT-nytt rett hjem i postkassen fire ganger i året?

Bli medlem

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073