Gå til innholdet

4 av 5 svarte ja til organdonasjon

En svært høy andel av de pårørende ved landets donorsykehus var positive til organdonasjon, både på egne vegne og på vegne av sine avdøde familiemedlemmer.

 


 

 

Dette viser statistikken for organdonasjon og transplantasjon fra OUS, Rikshospitaletfor for første kvartal i år. Til sammenligning svarte kun 69 prosent ja til dette i pandemiåret 2021.  

 

– De tre siste årene har avslagsprosenten ligget godt over 20 prosent, og senest ved årsskiftet var den på 28 prosent. At så mange svarte ja i første kvartal i år er veldig gledelig – og vi håper prosentandelen kan ligge i dette området fremover, sier LNT-leder Lars Skar.

Tilgangen er avgjørende
Den positive holdningen gjør at flere organer kan bli vurdert som egnet for transplantasjon. I noen tilfeller er det ikke mulig å transplantere organene på grunn av ulike medisinske årsaker og andre hindringer som kan dukke opp. Derfor er tilgangen på mulige organer veldig viktig.

Ifølge loven skal den avdødes vilje følges, men i tilfeller der dette standpunktet ikke er kjent skal avdødes nærmeste pårørende ta denne avgjørelsen.


Liten nedgang

I første kvartal i år var det en liten nedgang i antall transplantasjoner sammenlignet med i fjor, men LNT håper dette tar ser opp igjen i 2.kvartal. Så langt i år har 98 pasienter fått ett eller flere nye organer, fra 27 donorer. Å si ja til donasjon kan altså redde flere liv.


Ventelisten for et eller flere organer er fortsatt ganske stabil med 337 på listen, mot 331 pr.31.03.2022.

cDCD-metoden

Det tok veldig lang tid før Norge godkjente og tok i bruk cDCD-metoden, nærmere bestemt 30.08.2021.

Bakgrunn: Etter pilotstudien ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i 2014-2017, ble saken stanset i påvente av en metodevurdering i regi av Folkehelseinstituttet. Etter flere utsettelser og noen små modifikasjoner var den klar i desember 2019.

Beslutningsforum mente imidlertid at dette var en vanskelig sak og sendte den ut på høring med frist i april 2020. Men på dette tidspunktet sto Norge midt i koronapandemien. Det ble nye utsettelser igjen, før metoden ble endelig godkjent i august 2021.

Håper på flere cDCD-transplantasjoner

– LNT har vært positive til cDCD-metoden og har frontet dette gjennom flere år. Vi håper dette kan gi flere transplantasjoner og raskere behandling for våre medlemmer. Det er derfor gledelig å se at det i første kvartal 2023 har vært 3 realiserte donorer basert på cDCD.

Dette utgjør om lag 10 prosent av det totale antall donorer så langt i år. I Sverige er samme forholdstall nå nesten 30 prosent.

I 2022 ble det i Norge gjennomført 6 organdonasjoner etter cDCD-metoden, noe som utgjorde om lag 5 prosent av det totale antallet donasjoner.

– Vi håper derfor at dette tallet vil øke ytterligere i Norge i de kommende år – til glede for alle som venter på et nytt organ, sier Lars Skar.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073