Gå til innholdet
  • Veien videre etter nyre- og/eller pankreastransplantasjon

  • Sted: Rikshospitalet
  • Start: torsdag 12. januar 2023 kl. 10:00
  • Slutt: fredag 13. januar 2023 kl. 15:30
<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst-->

Mange pasienter som har gjennomgått transplantasjon, og deres pårørende, har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, samt å møte andre i samme situasjon.

Kurset består av en temarekke, og anbefales som en del av tilbudet til nyre- og eller pankreastransplanterte pasienter og deres pårørende.

Temarekken består av innlegg fra ulike fagpersoner om aktuelle tema, med anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer etter hver sesjon. En tidligere nyretransplantert deler sin erfaringskunnskap.

Kurset er et samarbeid mellom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Medisinsk poliklinikk og Lærings – og mestringssenteret (LMS) ved Rikshospitalet.

Dersom du ikke er pasient ved Oslo universitetssykehus, må du ha henvisning fra fastlege.

Når: 12. januar 2023, 10:00 - 15:00 og 13. januar 2023, 09:00 - 15:30.

Hvor: Rikshospitalet.

Her er mer informasjon: https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-og-eller-pankreastransplanterte-lerings-og-mestringskurs  

Endringer kan forekomme.

Egenandel kr 375,-. (gjelder kun pasient, pårørende skal ikke betale). Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.

Påmelding: Lmskkt@ous-hf.no eller ring 23070820.

For ytterligere informasjon:
Ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier Helene J. Haugland ved Lærings- og mestringssenteret på telefon: 23070820 / 2307 0233 eller mail: hejhau@ous-hf.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073