Gå til innholdet
  • Verdens Nyredag

  • Sted: Over hele verden!
  • Start: torsdag 12. mars 2020 kl. 00:00
  • Slutt: torsdag 12. mars 2020 kl. 00:00

Verdens Nyredag blir markert den andre torsdagen i mars hver år, som i 2020 faller på den 12. mars. Det internasjonale temaet for 2020-utgaven av dagen er Nyrehelse for alle, overalt, med undertema om forebygging og tilgang på rettferdig behandling. På verdensbasis har kronisk nyresykdom vokst frem som en folkesykdom, som rammer 1 av 10 voksne.

Verdens Nyredag blir markert for å skape oppmerksomhet rundt nyrenes viktige funksjon i kroppen, samt den økende forekomsten av kronisk nyresykdom. I 2020 er det er femtende gangen dagen blir markert.

I internasjonal sammenheng ligger Norge godt an med tanke på å behandle kronisk nyresykdom. Det er imidlertid en sykdom som angår stadig flere. Antall pasienter som er påmeldt transplantasjonslisten for nyre har økt med 93 prosent fra 2009 til 2019, ifølge tall fra Oslo universitetssykehus. Her er det flere faktorer som spiller inn, som at man har mulighet til å transplantere pasienter man ikke kunne transplantere tidligere. Når det kommer til antall pasienter som går i dialyse, har det økt fra 960 i 2005 til 1617 i 2019. Det er en økning på 68 prosent.

LNT kommer til å fokusere på forebygging på Verdens Nyredag 2020, hvilket også inngår i vår handlingsplan, som kan leses på nettsiden vår.

Marker dagen i kalenderen! Mer informasjon kommer.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398